Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V Banskej Bystrici otvorili prvé informačné centrum o mokradiach v strednej Európe

Poskytovať verejnosti informácie o mokradiach, ich využívaní, funkciách, prebiehajúcich projektoch, ale aj vytvárať podmienky pre vzdelávanie a školenie ochrancov prírody. To je hlavným cieľom informačného strediska o mokradiach, ktoré dnes otvorili v Banskej Bystrici. Stredisko vybudovala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch od Švajčiarska cez program švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Ide o prvé takéto informačno-vzdelávacie centrum v strednej Európe.

Otvorenia informačného strediska sa zúčastnil zástupca Ramsarského dohovoru zo Švajčiarska Tobias Salathé, zástupca švajčiarskej ambasády v Bratislave Lajos Szabo, vedúci odboru medzinárodných dohovorov Štátnej ochrany prírody SR a koordinátor Karpatskej iniciatívy pre mokrade Ján Kadlečík, ale aj zástupcovia českého a slovenského ministerstva životného prostredia a Úradu vlády SR.

"Slovenská republika je najaktívnejšia, čo sa týka karpatských krajín v Ramsarskom dohovore, a keďže je to iniciatíva Štátnej ochrany prírody SR a tá sídli v Banskej Bystrici, preto je tu aj stredisko," konštatoval švajčiarsky zástupca Ramsarského dohovoru Tobias Salathé. "Je fajn vidieť, že stredisko sídli v centre mesta, v starej budove, ktorá prešla renováciou. Kultúrne dedičstvo sa tak spája s prírodným," dodal.

Podľa slov Jána Kadlečíka, je stredisko prienikom zámerov dvoch medzinárodných dohovorov, a to Ramsarského dohovoru (Dohovoru o mokradiach medzinárodného významu) a Karpatského dohovoru (Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát).

„My ho voláme Karpatské stredisko pre mokrade a má slúžiť na vzdelávanie a získavanie verejnosti pre ochranu mokradí ako najvýznamnejších ekosystémov na celom svete. Našou úlohou bude vytvárať podmienky pre vzdelávanie, školenia, získavanie mládeže, detí i dospelých pre ochranu mokradí, a to na úrovni nielen regionálnej, ale na úrovni celých Karpát,“ uviedol Ján Kadlečík.

Stredisko v Banskej Bystrici bude pre širokú verejnosť otvorené počas pracovných dní od 9.00 h do 14.00 h. V jeho areáli je aj jazierko plné mokradí. Centrum poskytne služby pre všetkých sedem karpatských krajín – Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska a Srbska. Vytvárať bude vzdelávacie programy a školiť profesionálov zo správ chránených území i správcov mokradí z vodohospodárskych podnikov.

Mokrade predstavujú neoddeliteľnú súčasť ekosystému, sú zdrojom biodiverzity a pitnej vody a okrem toho ochladzujú prostredie a zachytávajú prívalové vody. Slovensko má ako jedna zo 168 zmluvných krajín Ramsarského dohovoru na zozname mokradí medzinárodného významu 14 lokalít, pričom celkovo je v tomto zozname aktuálne takmer 2 200 mokradí.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR, SITA