Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister Peter Žiga odovzdal Cenu ministra životného prostredia 2014, po prvýkrát aj za záchranu života

Minister Peter Žiga sa poďakoval tým, ktorí sa počas uplynulých pätnástich rokov zaslúžili o ochranu a starostlivosť o životné prostredie. Z rúk ministra životného prostredia si prebralo ocenenie Cenu ministra životného prostredia, Čestné uznanie a Ďakovný list spolu tridsaťpäť nominovaných kandidátov. Minister Peter Žiga odovzdal tieto ocenenia pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia v priestoroch bratislavského hotela Bôrik. Po prvýkrát ministerstvo udelilo aj mimoriadnu Cenu ministra zamestnancovi rezortu za záchranu ľudského života.

Mimoriadnu cenu odovzdal minister Peter Žiga Lórántovi Czirákovi, zamestnancovi rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia - Slovenského vodohospodárskeho podniku. Ten 6. februára tohto roku vytiahol dvoch ľudí z auta, ktoré po náraze spadlo do kanála v obci Kráľov Brod v okrese Galanta. Minister zdôraznil, že napriek nízkej teplote vzduchu aj vody Czirák neváhal, zranených vytiahol a poskytol im prvú pomoc.

Cenu ministra za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie získali navrhovaní kandidáti: Ladislav Bodnár, Ing. Ján Bohuš, Ing. Stanislav Dobrotka, Ing. Karol Munka, PhD., Mgr. Maroš Nikolaj , PhD., Ing. Katarína Paluchová, Martina Proháczková, doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc., Ing. Vladimír Šrank, Ing. Štefan Vadkerti, Ing. Miroslava Vannayová, prof. Dušan Zachar, DrSc. Cenu ministra za organizáciu si z rúk Petra Žigu prevzali: Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Slovenské elektrárne.

Čerstvými držiteľmi čestného uznania sú: Ing. Jozef Bačo, Ing. Hana Baďurová, RNDr. Ľubica Cibuľková, RNDr. Alžbeta Cvachová, Ing. Peter Čadek, PhD., Ing. Juraj Fekete, Ladislav Gabrhel, Július Gaľa, Ing. Juraj Jurica, RNDr. Ján Kaňák, RNDr. Alena Klukanová, CSc., Ing. Vojtech Kontsek, prof. RNDr. László Miklós, DrSc., Ing. Dagmar Rajčanová a obec Červený Kláštor.

Ďakovné listy ministra životného prostredia boli udelené Ivanovi Daránimu, Margite Kekeňákovej, Ing. Ladislavovi Kyšeľovi a Helene Merczovej.

Možnosť oceniť tých, ktorí najaktívnejšie prispievajú k ochrane a skvalitneniu životného prostredia, ponúka ministerstvo životného prostredia občianskym združeniam, obciam, podnikom, kolektívom, ale aj jednotlivcom z radov širokej verejnosti.

Cena ministra životného prostredia sa udeľuje ako nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoji environmentalistiky už od roku 1999. Minister životného prostredia SR udeľuje cenu na odporúčanie osobitnej hodnotiacej komisie.

Odbor komunikácie MŽP SR

 

Všetky fotky ocenených na stiahnutie (zip, 32 MB)