Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy: Jún 2014

Strana: [1]  [2] 

Vodné dielo Dobšiná už 60 rokov plní svoju hospodársku a rekreačnú funkciu

30.06.2014
Výstavbu vodných diel Palcmanská Maša, Vlčia Dolina a Dobšiná približuje výstava s názvom 60. výročie vzniku sústavy vodných diel Dobšiná. Výstavu dnes predpoludním v átriu Ministerstva životného prostredia SR otvoril generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek. Výstavba je zdokumentovaná dobovými i súčasnými fotografiami. Na paneloch nechýbajú mapy, grafy, tabuľky ani dokumenty z vtedajšej tlače. Viac

 

V Tatrách sa začali priehradné dní

25.06.2014
V Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách sa pod záštitou ministra životného prostredia Petra Žigu začalo najvýznamnejšie vodohospodárske podujatie Priehradné dni 2014. Vyše tri stovky vodohospodárov z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska sa stretli, aby si vymenili svoje skúsenosti z prevádzkovania vodných nádrží v extrémnych podmienkach, počas povodní a sucha. Zaoberajú sa aj problematikou rekonštrukcie a sanácie vodných stavieb, ale aj technicko-bezpečnostným dohľadom na vodných dielach. Na slávnostnom otvorení bol aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Podujatie, ktoré organizuje Slovenský vodohospodársky podnik, potrvá do štvrtka 26. júna. Viac

 

Za nepovolený výrub v Čertižnom uložili inšpektori pokutu 16 tisíc eur

24.06.2014
Hrab obyčajný, buk lesný, ale aj lieska, vŕba či trnka – celkovo 1212 drevín a vyše 10 tisíc metrov štvorcových krovín. Takýto hromadný výrub si objednali v júli a auguste minulého roka vlastníci lesov z pozemkového spoločenstva v Čertižnom v okrese Medzilaborce bez príslušného súhlasu orgánu ochrany prírody. Týmto konaním závažne porušili zákon o ochrane prírody a krajiny. Inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia uložili Pozemkovému spoločenstvu vlastníkov lesa za jeho porušenie pokutu 16 tisíc eur. Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty vyčíslila celkovú spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín na vyše 463 tisíc eur. Viac

 

Kvalita vody v Dunaji sa podľa ministra Petra Žigu neustále zvyšuje

23.06.2014
Dunaj je pre Slovensko dôležitý nielen z energetického a dopravného hľadiska, ale vytvára pod Žitným ostrovom aj najväčšiu zásobáreň pitnej vody pre našu krajinu. Pri príležitosti Dňa Dunaja to zdôraznil minister životného prostredia Peter Žiga. Viac

 

Dunaj oslavuje v Bratislave už túto sobotu

20.06.2014
Zaujímavé informácie o druhej najdlhšej rieke Európy, poznávanie živých dunajských rýb, interaktívna výstava o Dunajských luhoch alebo hra na kajakára. Aj o tomto bude Deň Dunaja 2014 v Bratislave. Podujatie, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na rieku Dunaj, pripravili rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik v spolupráci s ďalšími partnermi. Podujatie otvorí v sobotu 21. júna 2014 minister životného prostredia Peter Žiga pod hradom Devín v Bratislave. Viac

 

Nedajte sa oklamať lživou kampaňou proti novele vodného zákona

17.06.2014
Rezort životného prostredia vyzýva verejnosť, aby sa nenechala oklamať lživou kampaňou plnou nezmyslov, ktorá sa šíri na internete a sociálnych sieťach o návrhu novely vodného zákona. Novela zákona totiž jednoznačne ochráni Slovensko pred nekontrolovaným vývozom vody a drancovaním našich vodných zdrojov. Voda vďaka nej získa status strategickej suroviny a nikdy sa nestane, že bude chýbať obyvateľom niektorého regiónu. Viac

 

Inšpektori SIŽP vyzbierali tony odpadu

16.06.2014
Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), rezortnej organizácie MŽP SR, ale aj ostatní zamestnanci inšpekcie, aktívne reagovali na májovú výzvu eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika „Vyčistime si Európu!“ Jej základná myšlienka bola zmobilizovať čo najviac dobrovoľníkov s cieľom odstrániť odpad vo svojom okolí, odbremeniť voľnú prírodu od odpadkov a čiernych skládok. Viac

 

Vodohospodári vyčistili Zemplínsku Šíravu od odpadkov, začína sa letná sezóna

16.06.2014
Rekreanti a návštevníci Zemplínskej Šíravy sa môžu tešiť na dostatok vody v nádrži. Navyše, kvalita vody vo východoslovenskom mori je po kvalitatívnej stránke úplne vyhovujúca. Zásluhu na tom majú vodohospodári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenského vodohospodárskeho podniku. Po prívalových dažďoch v polovici mája vyzbierali z vodnej plochy Zemplínskej Šíravy a jej brehov stovky vriec s odpadom a odviezli za desiatky plných tatroviek odpadu. Vodnú nádrž tak dôkladne pripravili na letnú turistickú sezónu. Tú otvoria vodohospodári z michalovskej Správy povodia Laborca dnes na brehoch Šíravy pri aquaparku v obci Kaluža. Viac

 

Skončili sa Botanické dni

13.06.2014
Desiatky odborníkov z Českej republiky a Slovenska sa zúčastnilo Botanických dní na strednom Slovensku. Odborné prednášky botanici doplnili o celodenné exkurzie na lúky a mokrade Rajeckej doliny s výskytom vzácnych mäsožravých rastlín, Malej Fatry a okolia Zázrivej. Na hrebeni Krivánskej Malej Fatry upútal pozornosť jedinečný endemický druh – jarabina margittaiho. Medzinárodný odborný seminár organizovalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou Národného parku Malá Fatra, Botanickou záhradou Univerzity Komenského – pracovisko v Blatnici a Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR. Viac

 

Ministri EÚ dosiahli politickú dohodu o návrhu GMO smernice

13.06.2014
Slovensko podporilo návrh smernice Európskej komisie o možnosti členských štátov EÚ obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných plodín (GMO) na ich území. SR na zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský. Pred rokovaním Rady EÚ bolo už tradičné koordinačné stretnutie ministrov krajín V4, na ktorom prijali krátke spoločné vyhlásenie ku klimatickému balíčku prezentované počas rokovania rady EÚ predsedajúcim Maďarskom. Ján Ilavský prezentoval hlavné priority Slovenska v oblasti životného prostredia a zmeny klímy pre blížiace sa predsedníctvo Slovenska vo V4. Viac

 

Na odstraňovanie dôsledkov veternej smršte Žofia vláda vyčlenila 1,12 milióna eur

11.06.2014
Vláda zareagovala na mimoriadnu kalamitnú situáciu v Tatrách z mája 2014. Cez zmenu v rozpočte Environmentálneho fondu na dnešnom zasadnutí vyčlenila sumu 1 120 124 eur na odstraňovanie jej dôsledkov. O tieto prostriedky sa zvýši doterajšia suma 21 miliónov eur určená vo fonde v tomto roku na dotácie. Materiál na vládu predložil minister životného prostredia Peter Žiga. Viac

 

Prezident podpísal novelu, ťažbu uránu musí odobriť referendum

11.06.2014
Ťažba uránu bude od 15. júna na Slovensku možná iba v prípade, ak ju v referende odobria obyvatelia dotknutých obcí. Novelu geologického zákona, ktorú 3. júna schválili 122 hlasmi poslanci Národnej rady SR, podpísal dnes prezident Ivan Gašparovič. Viac

 

Vynovenú budovu múzea ochrany prírody čaká zariaďovanie expozícií

11.06.2014
Rekonštrukcia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v centre Liptovského Mikuláša pokračuje. Stavebné práce na historickej budove múzea z 18. storočia už boli ukončené. Trojročný projekt za 9,5 milióna eur skompletizuje v nasledujúcich mesiacoch inštalovanie expozícií do vynovených interiérov. Projekt je financovaný Ministerstvom životného prostredia v rámci Operačného programu Životné prostredie. Viac

 

Svetové fórum geovedných informatikov

10.06.2014
Nárast množstva geologických dát a ich spracovanie pre globálne potreby spoločnosti si vyžaduje koordinovaný prístup medzi geologickými službami (GS) jednotlivých štátov. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra preto v dňoch 26.- 31.05.2014 zorganizoval na Štrbskom Plese konferenciu a pracovné stretnutie Geoscience Information Consortium (GIC). Viac

 

Chystá sa 13. ročník trienále Ekoplagát

09.06.2014
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra v Varíne, v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline organizuje už 13. ročník trienále medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia EKOPLAGÁT ´14. Viac

 
Strana: [1]  [2]