Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uplynulo polstoročie od vzniku Tábora ochrancov prírody v Nízkych Tatrách

Oboznámiť sa s prírodnými hodnotami Nízkych Tatier a prispieť tak k získaniu nových odborných poznatkov o tomto území. To bol hlavný cieľ celoslovenského tábora ochrancov prírody, ktorý sa uskutočnil 13. až 18. júla v Národnom parku Nízke Tatry, v areáli lyžiarskeho strediska Opalisko v Závažnej Porube. Zúčastnilo sa ho 142 dobrovoľných a profesionálnych ochrancov prírody zo Slovenska, Česka, Nemecka a Francúzska. Súčasťou jubilejného 50. ročníka boli aj odborné prednášky, prezentácie o Národnom parku nízke Tatry, ale aj turistické exkurzie a návšteva historických pamiatok v Liptovskom Jáne.

Podujatie organizovalirezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Štátna ochrana prírody SR, spoločne s Ústredným výborom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny.

Tábor otvorila pracovníčka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín RNDr. O. Removčíková, ktorá je zároveň členkou Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny SZOPK. V rámci úvodného slova privítala hostí a odovzdala ďakovné listy za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní táborov ochrancov prírody. Ocenenie si postupne prevzali: predsedníčka SZOPK Mgr. K. Voralová, riaditeľka SMOPaJ Liptovský Mikuláš doc. RNDr. D. Šubová, CSc., riaditeľ Správy Národného parku Nízke Tatry Banská Bystrica RNDr. Ľ. Čillag, pracovník ŠOP SR Banská Bystrica RNDr. J. Kadlečík, jeden zo zakladateľov podujatia Ing. V. Stockmann a iniciátor konania táborov RNDr. A. Stollmann.

Obsahom programu druhého dňa bola celodenná exkurzia na Poludnicu a spomienkový večer, v rámci ktorého si účastníci mohli prezrieť fotodokumentáciu z predchádzajúcich ročníkov za prítomnosti iniciátora a organizátora prvého ročníka podujatia RNDr. A. Stollmanna. Ďalší deň navštívili Stanišovskú jaskyňu v Jánskej doline a následne prešli cez Stanišovské sedlo a Brtkovicu do Liptovskej Porúbky. V rámci večerného programu odzneli odborné prednášky s praktickými ukážkami (vtáčie búdky ­ RNDr. V. Slobodník, mäsožravé rastliny – Ing. M. Rusnák). Pre najmenších bola pripravená detská tombola.

Štvrtý deň podujatia patril exkurzii do Svidovského sedla a na Ohnište. Pre rodičov s deťmi organizátori pripravili vychádzku do okolia (medokýš, areál zdravia, poznávanie rastlín a živočíchov) a ukážky kanisterapie. Večer patril prezentácii o Národnom parku Nízke Tatry spojenej s besedou (Ing. M. Hančin). Počas nasledujúceho dňa účastníci spoznávali Demänovskú dolinu – okolie Vrbického plesa, Ostredok, Demänovskú jaskyňu slobody. Súčasťou večerného programu bol táborák, odovzdávanie účastníckych listov, táborová tombola a táborová hymna. Posledný deň účastníci podujatia navštívili minerálny prameň, historické pamiatky v Liptovskom Jáne (kostol, kúriu, kaštiele) a Múzeum podzemia.

Odbor komunikácie MŽP SR, SMOPaJ

Foto: SMOPaJ