Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy: Január 2014

V sobotu 1. februára sa otvárajú brány Važeckej jaskyne a Domice

31.01.2014
Po krátkej technicko-prevádzkovej prestávke v sobotu 1. februára začnú turistickú sezónu jaskyne Domica a Važecká jaskyňa. Obe jaskyne spravuje Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Nasledujúce dva mesiace môže verejnosť navštíviť päť sprístupnených jaskýň, otvorené sú aj Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa a Demänovská jaskyňa slobody. Viac

 

Svetový deň mokradí 2014 v envirorezorte

30.01.2014
Prednášky, výstavy a besedy o mokradiach, ale aj premietanie filmov a rôzne hry zamerané na spoznávanie ekosystémov mokradí. Aj o tom sú podujatia v rezorte životného prostredia pri príležitosti Svetového dňa mokradí (2. február 2014). Téma tohtoročného Svetového dňa mokradí je „Mokrade a poľnohospodárstvo: Partneri pre rast“. Hlavným cieľom je širokú verejnosť nielen informovať o význame existencie mokradí v prírode, ale aj upozorniť na dôležitosť ich ochrany. Viac

 

Pralesy pod Suchým vrchom sa stali prírodnou rezerváciou

29.01.2014
Prírodná rezervácia Suchý vrch v Národnom parku Veľká Fatra sa od 1. februára rozšíri. Prirodzené lesy prevažne pralesovitého charakteru v Zelenej doline od Ostrého brda po Chýšky tak dostanú zákonnú ochranu. Lokalita rozšírenej rezervácie tvorí tiež súčasť územia európskeho významu Veľká Fatra. Viac

 

Prechodný národný program Slovenskej republiky pre veľké spaľovacie zariadenia

24.01.2014
Rozhodnutím zo 17. januára 2014 Európska komisia prijala návrh Prechodného národného programu Slovenskej republiky (ďalej len PNP SR) pre veľké spaľovacie zariadenia. Slovenská republika sa ho rozhodla vypracovať v snahe vytvoriť podmienky pre nákladovo efektívny postupný prechod na prísnejšie požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách, ktoré sa vzťahujú na jestvujúce veľké spaľovacie zariadenia od 1. januára 2016. Ide o energetické zariadenia ako kotolne, teplárne s menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac. Viac

 

Spevnená hrádza na Váhu zabráni presakovaniu vody pri povodniach

23.01.2014
Viac ako 8000 ľudí z obcí Komoča, Zemné a mesta Kolárovo sa už nemusí báť, že im pri vysokých stavoch hladín na riekach Váh či Dunaj bude voda prenikať do záhrad a rodinných domov. Na Váhu, v úseku Kolárovo – Komoča, dnes odhalením pamätnej tabule za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu ukončili kolaudáciu protipovodňovej stavby, ktorá utesnila ľavú ochrannú hrádzu na úseku dlhom 4,6 kilometra. Viac

 

Zosuv v obci Banka MŽP rieši, dnes sa začínajú práce

14.01.2014
Vytýčením prieskumných inžinierskogeologických vrtov a začatím vrtných prác sa dnes v obci Banka pri Piešťanoch začne inžinierskogeologický prieskum. Dokončený by mal byť do týždňa. Po zhodnotení jeho výsledkov začnú geológovia so sanáciou havarijného zosuvu. Celkové náklady predstavujú zhruba 50 000 eur s DPH, z toho cca 16 500 eur pôjde na inžinierskogeologický prieskum. Peniaze na riešenie situácie poskytne Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Environmentálneho fondu. Termín ukončenia prác spolu s odovzdaním záverečnej správy z prieskumu a sanácie je 31. máj 2014. Viac

 

Vyšla Správa o stave životného prostredia SR v roku 2012

14.01.2014
Zhodnotiť kvalitu životného prostredia na Slovensku a trendy jej vývoja v dlhodobejšom časovom horizonte, ako aj zhodnotiť stav v oblasti starostlivosti o životné prostredie a medzinárodnej spolupráce. To je hlavný cieľ aktuálnej, v poradí už 20-tej Správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike v roku 2012. Vydalo ju Ministerstvo životného prostredia SR a jeho rezortná organizácia Slovenská agentúra životného prostredia.Správa je verejnosti prístupná v elektronickej podobe na internetovej stránke www.enviroportal.sk a na stránke ministerstva životného prostredia. Viac

 

Na Ministerstve životného prostredia dnes darovali krv

13.01.2014
Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu a rôzne nádorové ochorenia. Všetci títo potrebujú krv. Doplniť jej zásoby a zachrániť tým životy ľudí v ohrození – to bol hlavný motív 26 pracovníkov Ministerstva životného prostredia SR. Tí sa rozhodli prispieť k dobrej veci a darovať najcennejšiu tekutinu. Lekársky tím mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby SR im za necelé tri hodiny odobral takmer 12 litrov krvi. Viac

 

Vianočný stromček MŽP SR je späť v prírode

10.01.2014
Vianočný stromček ministerstva životného prostredia skončil opäť živý v prírode. Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku ho s použitím techniky previezli aj s celým koreňovým systémom a opäť zasadli v areáli odštepného závodu v bratislavskom Vlčom hrdle. Proti možnému vyvráteniu silným vetrom zostane vyviazaný niekoľko dní a vodohospodári ho budú pravidelne polievať a kontrolovať. Viac

 

Uplynulý rok bol pre rezort ťažký, rok 2014 prináša veľké výzvy

07.01.2014
Rok 2013 bol pre ministerstvo životného prostredia ťažký z hľadiska životných situácií, legislatívy a politiky, zhodnotil minister Peter Žiga. Najťažšia skúška bola júnová povodeň na Dunaji a rezort v nej obstál úspešne. Podarilo sa tiež predať emisné povolenky, prijať novelu zákona o ochrane prírody a schváliť legislatívny zámer nového zákona o odpadoch. Medzi priority na rok 2014 patrí prijatie jeho paragrafového znenia v parlamente, príprava nového Operačného programu Kvalita životného prostredia a budovanie protipovodňových opatrení. Viac

 

Minister Peter Žiga navrhol obciam memorandum proti ťažbe uránu

09.01.2014
Ministerstvo životného prostredia nedostalo dostatočné argumenty na to, aby mohlo zastaviť geologický prieskum pre prípadnú ťažbu uránu v lokalite Čermeľ–Jahodná pri Košiciach. Po informatívnom stretnutí so starostami dotknutých obcí a predstaviteľom Košického samosprávneho kraja to vyhlásil minister životného prostredia Peter Žiga. Minister však obciam navrhol spoločný postup proti samotnej ťažbe uránu. Viac