Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SR pripravila v Bruseli diskusiu o výzvach nízkouhlíkovej ekonomiky EÚ

Európska komisia koncom januára zverejnila rámec opatrení pre klímu a energetiku do roku 2030. Cieľom je určiť smerovanie európskej energetickej politiky na nasledujúcich 15 rokov. Táto téma však otvára otázky, hlavne pre európsky priemysel a jeho konkurencieschopnosť s inými svetovými regiónmi. Zástupcovia Slovenska a predstavitelia priemyslu sa rozhodli zorganizovať okrúhly stôl pod názvom „Nové výzvy a perspektívy na ceste ku konkurencieschopnej a nízkouhlíkovej ekonomike EÚ“. Diskusia začne dnes v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.

V rámci diskusií vystúpia diskutujúci zo 7 pozvaných krajín – Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Talianska. K problematike sa vyjadria aj zástupcovia priemyselných odvetví, napr. spoločnosť U.S. Steel Košice, Enel Group, Business Europe alebo ČEZ Group. Z ich strany sa v rámci diskusie očakávajú najmä postrehy na tému, či je klimaticko-energetický balíček EÚ dostatočne flexibilný pre národné hospodárstva členských krajín EÚ a či zohľadňuje ich hospodársky vývoj.

Z hľadiska veľkých podnikateľských subjektov je tiež zaujímavý názor na to, či plánovaný prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku nebude predstavovať neprimeranú záťaž pre národné hospodárstva alebo čo spôsobia nové právomoci exekutívy EÚ v kontexte kontroly národných energetických politík.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR