Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Diskusia k nízkouhlíkovej ekonomike EÚ v Bruseli jednoznačne podporila snahu znižovať emisie skleníkových plynov

Rokovanie za okrúhlym stolom na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli vytvorilo dobré základy pre hľadanie spoločných priorít pre klimaticko – energetický rámec EÚ do roku 2030. Veľvyslanci siedmich krajín strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, podporili v diskusii realistický a vyvážený prístup pre stanovenie cieľov v oblasti znižovania emisií a obnoviteľných zdrojov energie za predpokladu zohľadnenia najmä aspektu konkurencieschopnosti.

"Fórum bolo našou iniciatívou, kde sme chceli hovoriť nielen medzi nami diplomatmi a inštitúciami, a preto sme pozvali kľúčových predstaviteľov priemyslu a obchodu, aby sme počuli, ktoré prvky sú pre nich dôležité, čo ich znepokojuje," povedal vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Ivan Korčok. Podľa neho je do marcového summitu EÚ potrebné vyhodnotiť, čo môžu lídri únie skutočne ovplyvniť tak, aby splnili ambiciózne klimatické ciele a aby túto záťaž uniesla európska, a tým pádom aj slovenská ekonomika. V podobnom duchu sa vyjadril aj minister životného prostredia Peter Žiga na stretnutí s eurokomisárkou pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard: http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2014/tlacove-spravy-februar-2014/minister-peter-ziga-stretol-eurokomisarkou-ochranu-klimy-c-hedegaard.html.

V rámci diskusií vystúpili aj predstavitelia priemyslu – prezident U.S. Steel Košice, viceprezident ENEL spa, generálny riaditeľ Business Europe a spoločnosť ČEZ. Prítomný bol aj špeciálny poradca prezidenta Európskej rady a z členských štátov veľvyslanci regiónu strednej a východnej Európy v Bruseli (Rakúska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska a Rumunska). Zúčastnené strany napriek predbežným pozíciám nevnímajú balíček opatrení kriticky. Zdôraznili globálny aspekt – Európska únia nemôže zostať vo svojich ambíciách osamotená. Reformu európskej schémy obchodovania s emisiami považujú za potrebnú, ale odvetvia vystavené medzinárodnej konkurencii musia zostať chránené.

K rámcu opatrení pre klímu a energetiku do roku 2030 je naplánovaná diskusia ministrov životného prostredia členských krajín EÚ, ktorá bude 3. marca v Bruseli. Na tejto jarnej Európskej rade zástupcovia priemyslu neočakávajú konečnú diskusiu k stanoveniu cieľov pre rámec 2030. Podľa nich to bude skôr o procese a budúcich rozhodnutiach v tejto oblasti.

Európska komisia (EK) koncom januára zverejnila rámec opatrení pre klímu a energetiku do roku 2030. Cieľom je určiť smerovanie európskej energetickej politiky na nasledujúcich 15 rokov. Táto téma otvorila otázky, predovšetkým pre európsky priemysel a jeho konkurencieschopnosť s inými svetovými regiónmi. EK vo svojom oznámení k Rámcu 2030 hovorí o záväznom cieli na zníženie emisií skleníkových plynov na úrovni – 40 % do roku 2030 v relatívnom porovnaní oproti roku 1990. Zároveň navrhuje spoločný cieľ EÚ pre podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe vo výške 27 %, pričom členské štáty si určia národné indikatívne ciele na jeho splnenie.

Odbor komunikácie MŽP SR