Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V Lime pokračuje klimatický samit, aj za účasti Slovenska

Viac ako sedem tisíc účastníkov konferencie Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy rokuje v hlavnom meste Peru už druhý týždeň o podobe novej univerzálnej klimatickej dohody. V stredu 10. decembra pokračovalo v Lime rokovanie vysokých predstaviteľov. Slovenskú republiku na konferencii zastupujú odborníci z Ministerstva životného prostredia SR.

Druhý deň rokovaní na najvyššej úrovni otvoril peruánsky minister životného prostredia Mario Pulgar-Vidal. V otváracích prejavoch peruánskeho prezidenta Ollanta M. Humalu Tasso, generálneho tajomníka OSN Ban Ki-Moona, ako aj ďalších vysokých predstaviteľov juhoamerických krajín zaznela opakovane výzva na neodkladné adresovanie nepriaznivých dôsledkov a potrebu urýchleného zmierňovania zmeny klímy. Hľadanie kompromisov medzi 194 krajinami je neľahké, cieľ pripraviť solídny základ pre schválenie novej dohody v roku 2015 musí byť stále najvyššou prioritou.

„Máme jedinečnú príležitosť na dosiahnutie historickej klimatickej dohody v Paríži 2015, ale len za predpokladu, že dosiahneme pokrok pri rokovaniach jej kľúčových elementoch a princípoch už na konferencii v Lime,“ povedal počas klimatickej konferencie generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky MŽP SR Norbert Kurilla.

Slovensko na konferencii vyzdvihlo spoločný európsky záväzok znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 40 percent v porovnaní s rokom 1990. „Slovenská republika sa zodpovedne a dlhodobo podieľa na spoločnom plnení záväzkov na znižovanie emisií skleníkových plynov a prispieva svojím férovým dielom na budovanie kapacít v rozvojových krajinách,“ doplnil šéf sekcie environmentálnej politiky MŽP Norbert Kurilla. Tento záväzok je významným príspevkom a stimulom aj pre ďalších významných emitentov, aby čo najskôr oznámili svoje národné príspevky k riešeniu globálneho problému zmeny klímy.

Často diskutovanou témou konferencie je aj kapitalizácia Zeleného klimatického fondu, kde okrem vyspelých krajín oznámili svoje finančné príspevky aj niektoré z rozvojových krajín, vrátane hostiteľskej krajiny. Záverečné plenárne zasadanie konferencie bude v piatok 12. decembra.

Odbor komunikácie MŽP SR