Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štát vypovie zmluvu o prenájme elektrárne Gabčíkovo

Štát sa rozhodol po ôsmich rokoch vypovedať zmluvu so Slovenskými elektrárňami o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG). Ide o zmluvu o prevádzke VEG, ktorú Slovenské elektrárne podpísali so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba v roku 2006 v rámci procesu predaja 66-percentného podielu elektrární talianskej spoločnosti Enel. Premiér Robert Fico odôvodnil vypovedanie zmluvy jej vážnymi porušeniami.

Na vypovedanie zmluvy existujú podľa predsedu vlády tri dôvody. „Slovenské elektrárne, teda ich majoritný vlastník Enel nám odmieta poskytovať elementárne údaje a informácie, ktoré by nám umožnili zistiť, do akej miery je rozdeľovanie zisku z vodnej elektrárni spravodlivé alebo nespravodlivé pre štát,“ predstavil prvý dôvod Robert Fico. Za druhý dôvod označil fakt, že Slovenské elektrárne pod vedením talianskeho manažmentu nepripravili žiadne plány rekonštrukcie a generálnych opráv vodnej elektrárne. Tretí dôvod je, že Enel si neplní povinnosť platiť ročne Vodohospodárskej výstavbe, ktorá spravuje celé Vodné dielo Gabčíkovo, 5 miliónov eur, ktoré majú ísť na údržbu vodného diela súvisiacu s prevádzkou gabčíkovskej vodnej elektrárne. „Toto taliansky Enel spochybňuje. Dokonca žiada od Slovenskej republiky zaplatenie 43 miliónov eur naspäť,“ zdôraznil predseda vlády.

Vodohospodárska výstavba, rezortná organizácia ministerstva životného prostredia, predložila koncom augusta tohto roka vláde správu, podľa ktorej Slovenské elektrárne nedodržujú zmluvu o prenájme gabčíkovskej elektrárne. „Slovenské elektrárne si neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, na základe čoho dochádza v súčasnosti k viacerým problémom spojeným s prevádzkou Vodnej elektrárne Gabčíkovo, v dôsledku ktorých vzniká pre náš podnik škoda," uviedla v správe Vodohospodárska výstavba. Dali sme im 60 dňovú lehotu. Za 60 dní sme dostali len dva listy. Jeden list zo spoločnosti Enel a jeden list od generálneho riaditeľa SE, kde konštatovali, že oni všetky dohody a záväzky plnia a že nevidia žiadne problémy pri prevádzkovaní vodnej elektrárne Gabčíkovo. Čiže my sme postupovali a aj budeme postupovať podľa zmluvy, ktorú síce považujeme za neplatnú, ale keďže slovenské súdy do dnešného dňa nerozhodli o tom, či tá zmluva je platná alebo neplatná, rozhodli sme sa podľa článku 5 bod 1b zmluvu o prevádzke VE Gabčíkovo vypovedať,“ vysvetlil minister životného prostredia Peter Žiga.

Zmluvu o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo podpísali v marci 2006, teda ešte pred samotným ukončením privatizačného procesu, štátny podnik Vodohospodárska výstavba a Slovenské elektrárne. Podpisom zmluvy získali elektrárne právo prevádzkovať gabčíkovskú elektráreň na obdobie 30 rokov. Táto zmluva sa však nepozdávala nastupujúcej prvej vláde Roberta Fica, ktorá ju v roku 2007 napadla na súde s tým, že ju chcela zrušiť. Doteraz je na súdoch podaných v tejto veci celkovo dvanásť súdnych sporov.

SITA, Odbor komunikácie MŽP SR