Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Parlament schválil novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

Slovensko sa v budúcnosti nezapojí do obchodu s emisnými kvótami pre emisie oxidu siričitého a oxidu dusíka. Rozhodla o tom Národná rada Slovenskej republiky, keď schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorú vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR. V zákone zostane len obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v SR. Cieľom tohto kroku je zjednodušiť a zefektívniť obchodovanie s emisiami.

Slovensko splnilo emisné stropy stanovené v roku 2010 na vypúšťanie emisií spomínaných škodlivých látok bez nutnosti obchodovania s nimi. Ich emisie sa takisto sprísňovaním kritérií zo strany štátu a aplikovaním smerníc Európskej únie naďalej znižujú. Systém obchodovania s emisiami oxidu siričitého a oxidu dusíka tak fungoval len formálne a predstavoval zbytočnú administratívnu záťaž pre štátne orgány aj pre prevádzkovateľov zariadení, ktoré produkujú emisie.

Medzinárodný systém obchodovania s emisiami sa pre oxid siričitý a oxid dusíka uplatňuje od roku 2002. Hlavným dôvodom zavedenia tohto systému bolo vytvoriť nástroj na obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok, pre ktoré sú ustanovené národné emisné stropy. Prvé národné emisné stropy, ktoré nesmeli členské štáty Európskej únie prekročiť, boli ustanovené na rok 2010.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA, TASR