Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suchý polder ochránil obec Dobrá Niva počas bleskovej povodne

Suchý polder ochránil počas piatkovej (1.8.) prietrže mračien obec Dobrá Niva v Banskobystrickom kraji pred väčšími povodňovými škodami. Polder s kapacitou 75.000 kubických metrov vybudoval Slovenský vodohospodársky podnik, rezortná organizácia MŽP SR, s pomocou eurofondov za viac ako 1,1 milióna eur.

Obec zasiahla blesková povodeň. Prietrž mračien spôsobila, že zhruba o 16.00 hodine popoludní v priebehu 15 minút hladina potoka Neresnica stúpla zo 60 centimetrov na jeden a pol metra. Bleskovou povodňovou vlnou presahujúcou tretí stupeň povodňovej aktivity potok zaplavil priľahlé územia polí, lúk a záhrad, ale aj námestie obce. K väčším škodám nedošlo, pretože povodňovú vlnu sploštil nový polder vybudovaný na Dobronivskom potoku, ktorý je jedným z prítokov Neresnice nad obcou. Slovenský vodohospodárky podnik o tom informoval starosta obce Martin Krúdy. Suchý polder s kapacitou 75.000 kubických metrov vybudoval SVP s pomocou eurofondov za viac ako 1,1 milióna eur. Dokáže sploštiť povodňovú vlnu zo 17 na 6 kubických metrov. Počas prívalových dažďov zmierni prítoky z Dobronivského potoka do Neresnice, čím podstatne znižuje rozsah povodne v obci pri výnimočných extrémnych zrážkach. Svoju opodstatnenosť polder preukázal v piatok po prvýkrát.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR

Foto: SVP, š.p.