Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Plavbu cez Vodné dielo Gabčíkovo obnovili, za prvú noc prešlo 80 lodí

Po obnove prevádzky pravej plavebnej komory prešlo Vodným dielom Gabčíkovo (VDG) počas noci 80 plavidiel. Opravu poškodených vrát úspešne ukončili v sobotu večer. Komora bola zatvorená od utorka 29. júla. Technikom š.p. Vodohospodárska výstavba sa napriek komplikovaným podmienkam podarilo odstrániť poruchu ložísk, ktorá spôsobovala vychyľovanie vrát.

Vzhľadom na mohutnosť stavby, akou je plavebná komora vodného diela, boli práce na odstraňovaní poruchy mimoriadne náročné. VDG je v prevádzke už 22 rokov a doteraz na ňom realizovali len bežné údržbové práce. Preto bude v budúcnosti potrebné vykonať komplexnú rekonštrukciu oboch plavebných komôr. Takúto rekonštrukciu už robia na ľavej plavebnej komore a po jej ukončení prejdú technici k celkovej rekonštrukcii pravej komory.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR