Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Na kopce Vrátnej mohlo spadnúť vyše 90 milimetrov zrážok

Meteorológovia a klimatológovia z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Slovenského hydrometeorologického ústavu vyhodnotili zrážkovú situáciu, ktorá v pondelok 21. júla viedla k mimoriadnej zrážkovej činnosti a škodám v niektorých lokalitách severozápadného Slovenska. Osobitne vyhodnotili aj zrážkovú situáciu v oblasti Vrátnej doliny, kde došlo k najväčším škodám a za necelú hodinu a trištvrte tam napršalo okolo 90 milimetrov zrážok.

Automatická zrážkomerná stanica vo Vrátnej doline je umiestnená v obci Štefanová a je vzdialená vzdušnou čiarou tri kilometre od spodnej stanice sedačkovej lanovky Vrátna-Snilovské sedlo a päť kilometrov od vrcholu Chlebu. Preto sa na posúdenie množstva zrážok pre oblasť Vrátnej doliny dodatočne spracovali radarové merania – maximálna rádiolokačná odrazivosť z dostupných radarov na Slovensku, v Českej republike a Poľsku. Po prepočítaní maximálnej radarovej odrazivosti na intenzitu zrážok odborníci z SHMÚ zistili, že v prvej vlne zrážok (medzi 15:15 a 15:55) spadlo približne 40 milimetrov a v druhej vlne (medzi 15:55 a 16:55) asi 50 milimetrov zrážok – spolu teda okolo 90 milimetrov zrážok.

V rámci dynamiky búrkových procesov pracovníci SHMÚ počítajú s určitými územnými odchýlkami. Predpokladajú, že zrážkomerná stanica Vrátna, kde bolo počas búrky namerané 52 milimetrov zrážok, sa nachádzala mimo epicentra zrážok. Nie je preto vylúčené, že na priľahlých kopcoch Vrátnej doliny spadlo počas búrky aj viac než 90 milimetrov zrážok.

Meteorologické podmienky sa v ten deň nad územím Slovenska vyznačovali zbiehavým prúdením, vysokou vlhkosťou vzduchu a nestabilným zvrstvením atmosféry. "V dôsledku toho sa popoludní nad severozápadným Slovenskom vytvorila výrazná a dobre vyvinutá línia intenzívnych a relatívne pomaly sa pohybujúcich búrok," poznamenali odborníci z SHMÚ. Búrky postupovali väčšinou smerom od západu na východ, s určitými odchýlkami k juhu či severu. Zrážkové pole tvorili jednotlivé búrkové epizódy, ktoré prichádzali od masívu Javorníkov, alebo opakovane vznikali najmä nad masívom krivánskej časti Malej Fatry a pokračovali v pohybe ďalej na východ.

Prívalový dážď a rozbúrený potok Varínka 21. júla na viacerých miestach podmyli jedinú prístupovú cestu do Vrátnej doliny, voda vytrhla kusy asfaltu a spolu s bahnom a kameňmi strhla aj okolo päťdesiat zaparkovaných áut. Horská chata Vrátna, z ktorej premáva lanovka na hrebeň Malej Fatry, zostala zatopená a na cestu pod ňou sa zosunul svah. Podľa geológov zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra však nešlo o klasický zosuv. Pomoc Vrátnej prisľúbila aj vláda SR. Na odstraňovanie následkov prudkého prívalového dažďa vyčlenila 3,06 milióna eur. Z poskytnutej sumy pôjde 1,8 milióna eur Žilinskému samosprávnemu kraju a 1,26 milióna obci Terchová.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA