Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Logo nového operačného programu Kvalita životného prostredia navrhli študenti

Ministerstvo životného prostredia SR predstavilo logo nového operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie rokov 2014 až 2020. Logo vrátane dizajn manuálu jeho využitia je výsledkom súťaže, kde sa mali možnosť uchádzať talentovaní študenti stredných, vysokých a umeleckých škôl zameraných na grafiku, dizajn a výtvarné umenie. Spomedzi 34 uchádzačov zvíťazil návrh študentky Márie Dzianovej z Banskej Bystrice.

"Dostali sme 34 návrhov, z toho sme následne vybrali tri najlepšie. Autori troch najlepších návrhov dostali príležitosť absolvovať stáž v reklamnej agentúre, kde za pomoci odborníkov svoje nápady vylepšovali. Porota zložená zo zástupcov ministerstva a odborníkov v oblasti dizajnu nakoniec ako najlepší vyhodnotila návrh Dzianovej," povedal generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov ministerstva životného prostredia Martin Húska.

Súťaž vyhlásil rezort životného prostredia 23. mája. Cieľom bolo podporiť umelecký potenciál študentov, zvýšiť povedomie o tom, ako je možné podporovať ochranu a obnovu životného prostredia a hlavne, priniesť finálny produkt – dlhodobo využiteľné logo operačného programu. Oslovených bolo celkovo 21 škôl v rôznych častiach Slovenska v Bratislave, Košiciach, Nitre, Trnave, Leviciach a ďalších mestách. O súťaži v rámci kampane rezort informoval napríklad v Slovenskom rozhlase. Súťaž bola príležitosťou vysvetliť podrobnejšie prínos využitia prostriedkov Európskej únie v prospech životného prostredia, a autori troch najlepších návrhov dostali možnosť rozvíjať svoj návrh pod vedením profesionálov. Porota zložená z odborníkov v oblasti dizajnu, výtvarného umenia a predstaviteľov ministerstva životného prostredia vybrala ako najlepší návrh 24-ročnej Márie Dzianovej, študentky Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Výsledkom súťaže je návrh loga a dizajn manuál jeho využitia. Rezort bude logo používať s plnou vážnosťou pri komunikácii s verejnosťou, Európskou komisiou, ako aj na propagáciu všetkých aktivít programu – či už publikačných alebo vzdelávacích. Počas najbližších siedmich rokov bude logo umiestnené na informačných paneloch, listových paneloch, ale aj propagačných materiáloch, ktoré súvisia s využitím finančných prostriedkov tohto operačného programu na rôzne environmentálne projekty.

Víťazka získala hlavnú cenu, eko-skladací bicykel. Ďalší účastníci súťaže získajú ceny ekologického charakteru, ako napríklad solárnu nabíjačku.

Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020 schválila v apríli tohto roku vláda SR. Posudzovať ho bude ešte Európska komisia. Celkovo bude v rámci operačného programu vyčlenených vyše 3 miliardy 156 miliónov eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu aktivít v oblasti životného prostredia. Hlavným cieľom operačného programu je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy a podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo životného prostredia SR.

Odbor komunikácie MŽP SR