Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodohospodári majú vody na závlahy dosť, treba ju len odoberať

Vodohospodári sú pripravení podporiť poľnohospodárov a dodávať vodu na zavlažovanie. Viac ako 20 vodných nádrží v najväčšej obilnici Slovenska na Žitnom ostrove a na Záhorí spravujú vodohospodári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Slovenského vodohospodárskeho podniku. Konkrétne sú to napr. Vodná nádrž Petrova Ves, nádrž Tomky na Záhorí, či vodná nádrž Jasová medzi Komárnom a Štúrovom. Všetky tieto nádrže sú dostatočné naplnené vodou určenej na zavlažovanie. Pripravení pomôcť sú aj vodohospodári v oblasti povodia Váhu, Hrona, ako aj Hornádu a ďalších riek na východnom Slovensku.

„Vodohospodári majú vody na zavlažovanie dostatok, treba ju len odoberať,“ povedal dnes hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (SVP) Ľuboš Krno v reakcii na výzvu predsedníčky Agrárnej komory Slovenska Heleny Patasiovej, aby všetky zainteresované štátne inštitúcie preverili súčasný stav prívodných kanálov a naplnili ich vodou.

Zavlažovacie systémy sú v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, pričom množstvo čerpacích staníc na zavlažovanie je nefunkčných a odoberať vodu jednoducho nedokážu. SVP po dohode s Hydromelioráciami zabezpečuje však aj dodávanie vody do prívodných kanálov. Voda z Malého Dunaja sa privádza napríklad do kanála Horný Žitný ostrov, ktorý sa začína v Malinove, prechádza cez Malinovské rameno do Tomášova, kde je rozdeľovací objekt s rozdeľovaním vody do ďalších dvoch kanálov, z ktorých jeden zásobuje vodou dokonca aj Veľkoblahovské rybníky.

Celý kanálový systém je už viac ako tri týždne napustený a pripravený pre Hydromeliorácie na odčerpávanie závlahovej vody. Dostatočným množstvom vody pre závlahy je taktiež dobre zabezpečená aj kanálová sieť dolnej časti Žitného ostrova, ktorá je napájaná vodou z priesakového kanála Vodného diela Gabčíkovo. „Treba však zdôrazniť, že tam, kde sú závlahové stanice funkčné, tam sa aj prečerpáva. Napríklad z hatí na rieke Ipeľ v Balogu nad Ipľom i Veľkej Vsi nad Ipľom sa voda na požiadanie poľnohospodárskych podnikov prečerpáva už od minulého týždňa,“ doplnil Krno.

Dlhodobé pretrvávanie suchého počasia by však mohlo situáciu zhoršiť aj v naplnenosti vodných nádrží.

SVP, Odbor komunikácie MŽP SR