Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Študenti umeleckých škôl si prevzali ocenenia

V átriu Ministerstva životného prostredia SR otvorili výstavu výtvarnej súťaže študentov umeleckých škôl, ktorá sa uskutočňuje v rámci Svetového dňa vody. Súčasťou vernisáže výstavy bola aj módna prehliadka na tému voda. Nad podujatím prevzal záštitu minister životného prostredia Peter Žiga. Výstava potrvá do 4. apríla 2014.
Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 10 slovenských stredných umeleckých škôl a študenti pod vedením svojich pedagógov zaslali spolu 105 diel. Štyri najlepšie práce získali ocenenia, ktoré odovzdal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz. Spolu s nim študentov ocenila aj generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva Ľubica Kopčová, generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku a člen Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku Marián Supek a vedúca kancelárie Asociácie vodárenských spoločnosti Ivana Mahríková.

Cenu Ministerstva životného prostredia SR získala Romana Okresová – zo Strednej umeleckej školy v Kežmarku. Cena Výskumného ústavu vodného hospodárstva putovala do rúk Laury Hruškovej zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline. Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku si prevzal Andrej Šiket zo Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach a cenu Asociácie vodárenských spoločností získala Nikola Holková zo Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša-Hámre.

Do súťaže sa zapojila Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru z Bratislavy (8 diel), Súkromná stredná umelecká škola z Nitry (9 diel), Stredná umelecká škola z Trenčína (6 diel), Súkromná škola úžitkového výtvarníctva z Topoľčian (4 diela), Súkromná stredná umelecká škola zo Žiliny (5 diel), Súkromná stredná umelecká škola z obce Hodruša-Hámre (30 diel), Stredná umelecká škola z Kežmarku (9 diel), Škola úžitkového výtvarníctva z Košíc (14 diel), Stredná umelecká škola Ladislava Bielika z Levíc (17 diel) a Škola úžitkového výtvarníctva z Ružomberka (3 diela).

VÚVH, Odbor komunikácie MŽP SR