Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Peter Žiga: Pre envirorezort je prioritou najmä boj s povodňami a odpadová reforma

Uplynulé dva roky sa v rezorte životného prostredia niesli v znamení konsolidácie, prípravy reforiem i nečakaných skúšok, zhodnotil polčas funkčného obdobia minister Peter Žiga. V najťažšej skúške počas vlaňajšej povodne na Dunaji rezort obstál úspešne. Podarilo sa obnoviť pozastavený operačný program, predať emisné povolenky, prijať novelu zákona o ochrane prírody a pripraviť rámec nového reformného zákona o odpadoch.

Po príchode do funkcie našiel minister Peter Žiga v rezorte otvorených viacero kľúčových problémov – zablokované čerpanie eurofondov, neúspešný pokus presadiť zákon o odpadoch, stagnujúcu zonáciu národných parkov, či zdeformovaný systém protipovodňovej ochrany. Postupne sa podarilo zefektívniť systém práce ministerstva a podriadených organizácii a tým znížiť náklady. „Dokázali sme obnoviť čerpanie európskych peňazí z Operačného programu Životné prostredie pre rôzne oblasti, vrátane veľkých vodárenských projektov za desiatky miliónov eur. Tieto projekty sú v rôznom štádiu výstavby a ďalšie chystáme,“ povedal minister Žiga.
MŽP odvrátilo úspešne aj viaceré konania z minulosti, pre ktoré SR hrozili od Európskej Komisie sankcie a pokuty. Napriek nepriaznivej situácii na trhu sa rezortu podarilo predať 7 miliónov ton emisných povoleniek AAU Španielskemu kráľovstvu a výnos sa využije na znižovanie emisií CO2 prostredníctvom EBRD. Mimoriadne účinná sa ukázala byť protipovodňová ochrana Bratislavy, ktorú vybudovala rezortná organizácia MŽP SR, Slovenský vodohospodársky podnik. „V ostrej skúške, ktorú jej vystavila júnová povodeň na Dunaji, ochránila obyvateľov a zachránila mnohomiliónové hodnoty - oveľa vyššie, ako boli náklady na jej výstavbu. Preukázala potrebu a efektívnosť budovania protipovodňových diel,“ zdôraznil Peter Žiga. Aj preto v októbri minulého roku rezort predstavil Program protipovodňovej ochrany pre Slovensko do roku 2020. Obsahuje konkrétne projekty na ochranu Slovenska pred povodňami, vrátane ich nákladov. „V rámci programu by sme chceli preinvestovať viac ako jednu miliardu 154 miliónov eur a ochrániť tak 559 identifikovaných kritických miest,“ dodal minister. Prvé z projektov už odovzdali do užívania, ďalšie sú vo výstavbe.
Podarilo sa tiež presadiť legislatívny rámec úplne nového zákona o odpadoch a už v najbližšom čase chce MŽP predložiť paragrafové znenie zákona. „Tento zákon posunie Slovensko v oblasti odpadov medzi moderné európske krajiny,“ avizuje Peter Žiga. Odpadové hospodárstvo by malo po novom pôsobiť na princípe tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov. „Cieľ zákona je jednoznačný – motivovať k tomu, aby sa odpad viac separoval a zhodnocoval, menej skládkoval,“ zdôrazňuje šéf rezortu. V súčasnosti končia až tri štvrtiny komunálneho odpadu z domácností na skládkach a len zvyšok sa zhodnocuje šetrnejším spôsobom k životnému prostrediu. Vo vyspelých krajinách EÚ je ten pomer opačný a práve k nim sa chceme priblížiť.
Ministerstvo pripravilo a presadilo aj novelu zákona o ochrane prírody, ktorá vytvára podmienky na dohodu s vlastníkmi lesov v chránených územiach. „Chceme tak dotiahnuť do úspešného konca aj zonáciu národných parkov,“ hovorí minister životného prostredia.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR