Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister životného prostredia SR Peter Žiga rokoval so svojim českým kolegom Richardom Brabcom

Na spoločnom rokovaní vlád SR a ČR v Skalici sa na bilaterálnom rokovaní stretli aj ministri životného prostredia oboch krajín. Témou boli aktuálne témy ako je Rámec energetickej a klimatickej politiky na obdobie 2020 - 2030 EÚ, alebo príprava Operačného programu v oblasti životného prostredia pre roku 2014-2020. Vrátili sa aj k protipovodňovým opatreniam z pohľadu veľkých minuloročných záplav.

Obaja ministri skonštatovali, že sa stretávajú a budú stretávať aj ako partneri na rokovaniach na pôde V4 a Európskej Únie. Keďže situácia Slovenskej aj Českej republiky je v mnohých ohľadoch veľmi podobná, plánujú spoločné pozície v oblasti životného prostredia v budúcnosti koordinovať.
Dohodli sa na pravidelných bilaterálnych stretnutiach a najbližšie bude tento rok organizovať slovenská strana.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR