Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Členovia prípravného výboru ZOH 2022 Krakov rokovali s MŽP SR

Predstavitelia Slovenského prípravného výboru Zimných olympijských hier Krakov 2022 sa stretli so zástupcami rezortu životného prostredia. Predseda prípravného výboru a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár diskutoval s ministrom Petrom Žigom o možnostiach a povinnostiach, ktoré pre Slovensko vyplývajú. Zhodli sa na tom, že proces spoločnej kandidatúry Poľska a SR napreduje. Slovenská strana by v prípade úspechu organizovala jednu zo šestnástich disciplín. Ide o súťaže v alpskom (zjazdovom) lyžovaní v už existujúcim lyžiarskom stredisku Jasná – Nízke Tatry. Predseda prípravného výboru upozornil, že areál nedávno úspešne usporiadal Majstrovstvá sveta juniorov v zjazdovom lyžovaní so 600 účastníkmi a počet účastníkov olympiády sa odhaduje na 800.

Účastníci rokovania sa zhodli na tom, že prípadné investičné projekty, ktoré podliehajú procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), budú posúdené v zmysle platnej legislatívy. Zároveň konštatovali, že pred začatím ďalšej fázy kandidatúry bude spracovaná komplexná štúdia vplyvu prípravy a realizácie súťaží v rámci ZOH Krakov 2022 v stredisku Jasná – Nízke Tatry na životné prostredie v dotknutom území. Výsledky a odporúčania vyplývajúce zo štúdie budú využité pre dopracovanie kandidatúry a príp. korigovanie požiadaviek na organizovanie alpských lyžiarskych disciplín v Jasnej – Nízke Tatry v ďalších fázach kandidatúry. „Koordinačné stretnutia za účasti zástupcov envirorezortu budú pokračovať aj v budúcnosti. Cieľom slovenskej strany pri projekte cezhraničnej kandidatúry Krakov 2022 je zabezpečenie environmentálne prijateľného podujatia,“ dodal predseda prípravného výboru Juraj Blanár.

Odbor komunikácie MŽP SR