Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Začína sa jedinečná výstava o vode

Obyvatelia Banskej Bystrice a Košíc dostanú jedinečnú príležitosť ako prví navštíviť interaktívnu výstavu Voda je život. Jej cieľom je zábavnou formou sprostredkovať deťom informácie o vode potrebné na to, aby si uvedomili jej význam pre život. Deti sa môžu dozvedieť informácie o tom, ako koluje voda v prírode, aké je percentuálne zastúpenie jednotlivých skupenstiev vody na Zemi, aká je spotreba vody na Slovensku a v iných krajinách, kde doma míňame najviac vody a ako sa dá táto spotreba znížiť. Pomocou špeciálneho prístroja si môžu odmerať, koľko vody je v ľudskom tele.

V Banskej Bystrici bude výstava verejnosti prístupná v priestoroch Radnice na Námestí SNP v dňoch 16. septembra až 6. októbra 2013 počas pracovných dní v čase od 9. do 18. hod. V septembri bude prístupná v sobotu od 9. do 15. hod., v nedeľu od 14 do 18 hod. V októbri cez víkendy len v sobotu od 9. do 13. hod. V Košiciach začne výstava 17. septembra a potrvá do 7. októbra v Centre voľného času na Orgovánovej ulici. Z týchto miest poputuje do Zvolena a Bardejova.

Výstava pozostáva z častí: Voda v prírode, Voda a jej ochrana, Voda a jej znečisťovanie, Voda a povodie, Voda a klimatické zmeny, Voda a zdroje pitnej vody. Na výstavnej ploche 200 m2 bude pripravený centrálny informačný panel, s miestami na sedenie v tvare vodných kvapiek a možnosťou oddychu, ale aj diskusie o tom, čo návštevníkov zaujalo. Deti si môžu z kvapiek vytvoriť logo výstavy, zarybárčiť si v „potoku“, zahrať sa na detektívov, ktorí identifikujú zvuky vody v domácnosti a postaviť dobrý a zlý dom z obrovských puzzle. Na mape Slovenska môžu označiť najväčšie rieky a vodou naplniť koryto regulovaného a neregulovaného vodného toku.

Výstava je súčasťou projektu Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode. Realizuje ho Ministerstvo životného prostredia SR spoločne s Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Slovenskou agentúrou životného prostredia a Inštitútom aplikovanej ekológie – DAPHNE. Financovaný je EÚ z programu LIFE+ a príspevku Ministerstva životného prostredia SR.

Zdroj: SAŽP, Odbor komunikácie MŽP SR