Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nová hra Recykláčik pomôže naučiť deti nakladať s odpadom

Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia a Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. prichádzajú na začiatku školského roka 2013/2014 s novou environmentálnou súťažnou hrou, zameranou na problematiku odpadového hospodárstva – Recykláčik. Hra má cieľ naučiť deti správne nakladať s odpadom a ukázať im možnosti jeho využitia.

„Hráčmi“ môžu byť rodiny s deťmi, materské a základné školy. Hlavná súťažná úloha je vytvoriť z ľubovoľného vyprodukovaného a vyseparovaného odpadového materiálu sochu alebo stavbu a fotografiu vytvoreného diela poslať od 1. marca do 30. apríla 2014 na adresu redakcie časopisu BOBÍK. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 31. mája.
V každej z troch kategórii sú pre súťažiacich pripravené tri hodnotné ceny. V kategórii rodiny získa víťaz víkendový pobyt na detskej farme v Banskej Belej, hlavná cena pre materské školy je preliezačka so šmýkačkou s dovozom a montážou, víťazné družstvo spomedzi základných škôl vyhrá Veľký atlas krajiny SR, publikácie od Slovenskej agentúry životného prostredia a kolekciu DVD o Zemi. O ďalších cenách sa dočítate v septembrovom vydaní časopisu Bobík.
V každom čísle Bobíka nájdu deti až do apríla pod označením Hra Recykláčik zaujímavú súťažnú úlohu. Prostredníctvom nej sa dostanú do Krištáľového kráľovstva, ktoré musí odolávať špinavcom z krajiny Humus. Keď deti vyriešia zadanú úlohu a odpoveď zašlú na adresu redakcie, dostanú sa do žrebovania o hodnotné vecné ceny. Adresa redakcie:
BOBÍK, Spoločnosť 7 Plus, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5, .

 

Zdroj: SAZP, Odbor komunikácie MŽP SR