Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Najlepšie "Hodiny s ekostopou"

Inšpiruje, zdieľa praktické skúsenosti a pomáha ostatným pedagógom so začlením environmentálnej výchovy do vyučovacieho procesu.O tom je súťaž pre pedagógov s názvom Hodina s ekostopou, ktorá už pozná svojich tohtoročných víťazov. Do tretieho ročníka súťaže, ktorú zorganizovalo Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania, rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Slovenskej agentúry životného prostredia, sa zapojilo 35 učiteľov materských škôl, 28 učiteľov základných škôl na 1. stupni, 24 učiteľov základných škôl na 2. stupni a 4 stredné školy. Odborná porota posúdila všetky aktivity prihlásené do súťaže a vybrala 10 najlepších.Autori víťazných aktivít za ročník 2012/2013 získavajú diplom a praktické vecné ceny. Tie im budú slávnostne odovzdané počas XVI. ročníka Veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA v októbri 2013.

V kategórii Materské školy získala 1. cenu Nataša Gajdošíková, učiteľka materskej školy na Strážovskej ulici v Banskej Bystrici,za aktivitu s názvom Stravou za zdravím človeka a planéty Zem. 2. cena putuje Ivane Fabovej,učiteľke materskej školy v Centrume vo Zvolene, za aktivitu Chráňme každú kvapku vody. Aktivita učiteľky Andrei Hurnej z materskej školy na Azovskej ulici v Košiciach s názvom Zaujať pozitívny postoj k prírode, získala 3. cenu.

V kategórii Základné školy, I. stupeň získala1. miestoaktivita s názvom Život s autami od Márie Kuzmovej, učiteľka Základnej školy s Materskou školou P. E. Dobšinského na Teplom Vrchu. 2. a 3. miesto putuje do Špeciálnej základnej školy na Michalskej ulici v Markušovciach. MáriaHlebová, získala 2 miesto za aktivitu s názvom Trhanie Zeme a3 miesto získala Janka Tekelyováza aktivitu s názvom Odpad.

V kategórii Základné školy, II. stupeň získala1. miestozaaktivitu s názvom Postav dom, zasaď strom ... Daniela Valová,učiteľkazákladnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici. Pedagóg Ľuboš Froľo z Evanjelickej spojenej školy na ulici M. R. Štefánika v Martin získal 2. miesto za aktivitu s názvom Triedenie odpadu naslepo. 3. cena putuje do Brezovice Kataríne Poláčikovej učiteľke Základnej školy s Materskou školou na Školskej ulici, za aktivitu s názvom Čísla o energii nás varujú.

V kategórii Stredné školy putuje cena učiteľkeSpojenej školy na Hattalovej ulici v Nižnej Beáte Ľubovej,za aktivitu s názvom Vektor tvojej vodnej stopy ako súčasť ekostopy.

Súťaž pre pedagógov o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa je o uskutočnených nápadoch pedagógov. Vyhlasuje sa v rámci školského programu Ekologická stopa, do ktorého je v súčasnosti zapojených viac ako 380 škôl z celého Slovenska. Zapojiť sa môže každý pedagóg. Tri najlepšie aktivity v každej súťažnej kategórii budú ocenené knižnými a športovými cenami. Všetky zaslané aktivity budú s uvedením autorstva vystavené na portáli Ekologickej stopy a prístupné pre ostatných učiteľov. Prispejú k vzájomnej inšpirácii a výmene skúseností, preto súťaž nebude mať porazených, iba víťazov!

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR, SAZP

Nahor

Súvisiace odkazy