Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ministerstvo prijalo delegáciu Thajskeho kráľovstva

Generálny riaditeľ sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR Dušan Čerešňák, spolu s predstaviteľmi rezortných organizácií Vodohospodárska výstavba, š.p. a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., dnes prijal delegáciu ministerstva prírodných zdrojov Thajského kráľovstva.

Delegácia pod vedením Nitata Poovatanakulu – generálneho riaditeľa sekcie vodných zdrojov thajského ministerstva, sa prioritne zaujímala o históriu a výstavbu Vodného diela Gabčíkovo, riečnu navigáciu a turizmus na rieke Dunaj. Predmetom diskusií bola aj problematika vodného manažmentu, protipovodňovej ochrany a cezhraničnej spolupráce na Slovensku. Thajská delegácia navštívila počas pracovnej cesty aj Švédsko, Nemecko a Rakúsko.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR