Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Minister Peter Žiga ocenil geológov

Minister životného prostredia Peter Žiga sa v piatok, 6. septembra 2013 v Banskej Štiavnici zúčastnil na oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Pri tejto príležitosti udelil šéf envirorezortu 12 ocenení navrhnutým zamestnancom za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie.

Čestné uznanie ministra životného prostredia si prevzali: RNDr. Boris Antal, CSc., RNDr. Erika Beňáková, RNDr. Katarína Házyová, RNDr. Milan Gargulák, CSc., RNDr. Ľudovít Kucharič, CSc., Ing. Jozef Stupák, doc. RNDr. Peter Némethy, CSc., prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., RNDr. Antonín Matejček a Ing. Ľubomír Tuček. Udelené boli aj dva Ďakovné listy ministra životného prostredia, a to Ivanovi Ďuricovi a Ing. Eugenovi Kullmanovi, DrSc.

Podujatie, ktoré bolo súčasťou tradičných Salamandrových dní, pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR spoločne s Ministerstvom životného prostredia SR, Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Odborového zväzu pracovníkov baní, geoógie a naftového priemyslu SR a Slovenskej banskej komory.

Odbor komunikácie MŽP SR