Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Európsky týždeň mobility 2013 v rezorte životného prostredia

Výstava, premietanie filmov, diskusia, cyklofest, ale aj zábavné hry s environmentálnou tematikou či deň otvorených dverí. Aj o tom bude Európsky týždeň mobility (ETM) v rezorte životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pripravilo v spolupráci s Veľvyslanectvom Dánska výstavu s názvom „Monumentálny pohyb - Cyklistický život v hlavnom meste Dánska“. Výstava bude verejnosti k dispozícii od pondelka 16.9. do 20.9.2013 vo vstupnej hale ministerstva životného prostredia v Bratislave. Verejnú diskusiu na tému „2013 - rok kvality ovzdušia“ pripravilo MŽP SR v spolupráci s projektom Udržateľná doprava v Bratislave a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava. Diskutovať o kvalite ovzdušia sa bude v piatok 20.9.2013 o 14:30 na Námestí SNP v Bratislave.

Výstava fotografií v priestoroch ministerstva životného prostredia prezentuje to, ako môže byť bicyklovanie jednoduchou súčasťou každodenného života a osobitne tých ľudí, ktorí žijú v mestách. Autorom fotografií je Mikael Colville-Andersen, odborník na mobilitu v meste a „bicyklový antropológ“ často nazývaný Bicyklový ambasádor Dánska. Prednáša po celom svete o tom, ako mestá môžu – a mali by – znovu zaviesť bicykel ako uznávanú a akceptovanú formu dopravy.

Verejná diskusia s hlavnou témou 2013 - rok kvality ovzdušia, bude stretnutím odborníkov zaoberajúcich sa ochranou a kvalitou ovzdušia, ako aj projektovaním dopravy v hlavnom meste Slovenska. Verejnosť bude mať jedinečnú možnosť získať informácie o kvalite ovzdušia v Bratislave a informácie o projekte Udržateľná doprava v Bratislave.

Aktivity venované zvyšovaniu environmentálneho povedomia verejnosti a prezentáciu ekologickej dopravy pripravila v spolupráci s partnermi aj rezortná organizácia MŽP SR – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici. Počas ETM bude mať banskobystrická verejnosť možnosť vidieť a vyskúšať si Trixi mobil, elektrobicykle a elektromobil. Pre najmenších je pripravená inštruktáž o dopravných značkách, pravidlách cestnej premávky a potrebnej výbavy cyklistu. Pod dozorom príslušníkov Krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici absolvujú deti jazdu na bicykli po vyznačenej trase. Aj rodičia budú mať možnosť využiť priestor dopravného ihriska na učenie svojich ratolestí bezpečne sa bicyklovať. Príslušníci Červeného kríža predvedú ukážku poskytnutia prvej pomoci, a to nielen pri páde z bicykla. Chýbať nebude ani výlet. Žiaci z environmentálne najaktívnejších škôl v Banskej Bystrici pôjdu cyklobusom do Španej doliny, kde sa prejdú aj po banskom náučnom chodníku a pozrú si výsledky práce odborníkov SAŽP.

Projekty, pripravované environmentálne súťaže a ďalšie zaujímavosti budú prezentovať pracovníci Centra tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP v piatok 20.9.2013 od 10:30 do 12:00 počas Dňa otvorených dverí SAŽP. Tá tento rok oslavuje svoje 20. výročie. Pedagógovia tu získajú informácie o prebiehajúcich programoch a projektoch, ako aj metodické materiály, využiteľné v procese environmentálnej výchovy.

Informovanie verejnosti, ako aj celá kampaň ETM slúži ako motivácia pre obyvateľov na znižovanie znečistenia životného prostredia. Dosiahnuť to možno obmedzením individuálnej dopravy, cestovaním hromadnou dopravou, častejším využívaním alternatívnej mobility a pešou chôdzou. ETM rastie každým rokom. Tento rok je k 13.9.2013 oficiálny počet registrovaných miest 1510, z toho 8 je zo Slovenska. Viac informácií o ETM sa dozviete na stránke www.mobilityweek.eu .

 

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR