Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku

Prezentovať výsledky, skúsenosti a úspechy 15-ročného pôsobenia Programu obnovy dediny na Slovensku, ako aj vyhodnotiť v poradí už 7. ročník súťaže Dedina roka 2013. To je cieľom konferencie, ktorá sa uskutoční zajtra, v stredu 18. septembra 2013 v Banskej Bystrici za účasti starostov zo všetkých kútov Slovenska, zástupcov štátnej správy, samosprávnych krajov a odborníkov. Konferenciu s medzinárodnou účasťou organizuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia.

O prestížny titul Dedina roka 2013 a možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny súťažilo 27 obcí zo siedmich krajov Slovenska. Ide o obce: Alekšince, Baďan, Bánov, Blatnica, Bošáca, Červeník, Dubník, Heľpa, Jablonka, Jasenica, Kechnec, Malé Dvorníky, Matejovce nad Hornádom, Miklušovce, Močenok, Mošovce, Mútne, Pavlovce nad Uhom, Pruské, Sebechleby, Slovinky, Šarovce, Špania Dolina, Štitáre, Tešedíkovo, Vaďovce, Vyšný Kubín.

Súťaž vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska. Obce tu prezentujú úspešné postupy obnovy vidieka, zlepšenie kvality životného prostredia a rozvoj dedín na národnej a medzinárodnej úrovni. Taktiež súťažia o celkové prvenstvo, ako aj o ocenenia v siedmich kategóriách. Počas mesiacov jún a júl 2013 všetky prihlásené obce navštívili členovia národnej hodnotiacej komisie, ktorí vybrali celkového víťaza súťaže, ktorý získa titul Dedina roka 2013 a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, a držiteľov ostatných ocenení.

Program obnovy dediny je obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch Európy a od roku 1998 aj na Slovensku. Jeho cieľom je vytvorenie ekonomických, organizačných a odborných predpokladov podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o rozvoj zdravého životného prostredia, udržiavanie prírodných a kultúrnych hodnôt krajiny a rozvoj ekologicky neškodného hospodárenia s využitím miestnych zdrojov. Napĺňaním cieľov POD je podporovaná aj implementácia Európskeho dohovoru o krajine.

Viac informácií je na internetovej stránke www.obnovadediny.sk.

Zdroj: SAŽP, Odbor komunikácie MŽP SR