Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačové správy: September 2013

Strana: [1]  [2] 

Turisti vyzbierali v Tatrách vyše pol tony odpadu

30.09.2013
Poslednú septembrovú sobotu sa uskutočnil na celom území Tatranského národného parku 35. ročník akcie Čisté hory. Zapojilo sa do nej 1505 dobrovoľníkov zo Slovenska, Česka a Poľska, ktorí vyzbierali 510 kilogramov odpadu. Podujatie pripravili Štátne lesy TANAP-u v spolupráci s rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR – Štátnou ochranou prírody SR, Správou TANAP-u. Strážcovia prírody zabezpečili čistenie južných dolín v Západných Tatrách. Viac

 

Ukladať odpad na skládky sa oplatí stále menej, rozhodla o tom vláda SR

27.09.2013
Za ukladanie rôzneho odpadu na skládku bude obciam a firmám účtovaný poplatok. Jeho výška bude závisieť od toho, koľko zložiek sa vyseparuje. Rozhodla o tom vláda SR, ktorá schvália s pripomienkami návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Cieľom je motivovať samosprávy a firmy, aby viac separovali. Zákon by mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2014. Viac

 

Vláda schválila novelu zákona o ochrane prírody a krajiny

27.09.2013
Národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vtáčie územia, prírodné rezervácie a chránené areály by mala po novom vyhlasovať vláda SR. Vyplýva to z návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorý schválila vláda na svojom rokovaní. Cieľom je efektívnejšia a účinnejšia ochrana prírody s dôrazom na dohodu s vlastníkmi pozemkov v chránených územiach.Envirorezort chce touto novelou získať efektívnejšie nástroje na dokončenie zonácie národných parkov. Súčasná podoba novely je výsledkom kompromisu. Predchádzali jej zložité rokovania s verejnosťou, mimovládnymi organizáciami, súkromnými vlastníkmi, ale aj ministerstvom pôdohospodárstva. Zákon by mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2014. Viac

 

Projekt Energia pre prírodu prináša ovocie

26.09.2013
Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku a Klub slovenských turistov podpísali v uplynulých dňoch v Starom Smokovci Memorandum o spolupráci so Slovenskými elektrárňami, členom skupiny Enel. Cieľom je pokračovať v projektoch na ochranu biodiverzity v Tatrách. V stredu 25. septembra 2013 stretnutie pokračovalo znovuotvorením Chaty pod Rysmi, ktorej Slovenské elektrárne v rámci Ekologizácie vysokohorských chát prispeli na akumulačné batérie a konštrukciu pre fotovoltaické panely. Viac

 

Najlepšie "Hodiny s ekostopou"

25.09.2013
Inšpiruje, zdieľa praktické skúsenosti a pomáha ostatným pedagógom so začlením environmentálnej výchovy do vyučovacieho procesu.O tom je súťaž pre pedagógov s názvom Hodina s ekostopou, ktorá už pozná svojich tohtoročných víťazov. Do tretieho ročníka súťaže, ktorú zorganizovalo Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania, rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Slovenskej agentúry životného prostredia, sa zapojilo 35 učiteľov materských škôl, 28 učiteľov základných škôl na 1. stupni, 24 učiteľov základných škôl na 2. stupni a 4 stredné školy. Viac

 

Vodná nádrž Ružín bude bez odpadu, čistenie dá prácu nezamestnaným

20.09.2013
Zvýšenie protipovodňovej ochrany, zlepšenie stavu životného prostredia a kvality vody vo vodnej nádrži Ružín i práca pre nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou – to sú ciele projektu, ktorý dnes v Margecanoch odštartoval minister životného prostredia Peter Žiga. Projekt zahŕňa čistenie vodnej hladiny od naplavených odpadov, čistenie priľahlých brehov od náletov, naplavenín a nelegálnych skládok odpadu, zber a odvoz odpadu vrátane vyseparovania jednotlivých zložiek odpadu na mieste a štiepkovania naplaveného dreva. Viac

 

Víťazom súťaže Dedina roka 2013 sa stali Malé Dvorníky

19.09.2013
Dedinou roka 2013 sa stala obec Malé Dvorníky v okrese Dunajská Streda. Titul získala v rovnomennej súťaži, ktorú ako súčasť Programu obnovy dediny organizuje, Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR. Viac

 

15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku

17.09.2013
Prezentovať výsledky, skúsenosti a úspechy 15-ročného pôsobenia Programu obnovy dediny na Slovensku, ako aj vyhodnotiť v poradí už 7. ročník súťaže Dedina roka 2013. To je cieľom konferencie, ktorá sa uskutoční zajtra, v stredu 18. septembra 2013 v Banskej Bystrici za účasti starostov zo všetkých kútov Slovenska, zástupcov štátnej správy, samosprávnych krajov a odborníkov. Konferenciu s medzinárodnou účasťou organizuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia. Viac

 

Minister životného prostredia podporil vodárenských pracovníkov

12.09.2013
Minister životného prostredia SR Peter Žiga podporil v Trenčianskych Tepliciach vodárenských pracovníkov z celého Slovenska. Stretli sa na jubilejnom 30. ročníku Celoslovenskej súťaže v zručnosti vodárenských pracovníkov, aby si zmerali sily a preverili svoje schopnosti. Viac

 

Európsky týždeň mobility 2013 v rezorte životného prostredia

13.09.2013
Výstava, premietanie filmov, diskusia, cyklofest, ale aj zábavné hry s environmentálnou tematikou či deň otvorených dverí. Aj o tom bude Európsky týždeň mobility (ETM) v rezorte životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pripravilo v spolupráci s Veľvyslanectvom Dánska výstavu s názvom „Monumentálny pohyb - Cyklistický život v hlavnom meste Dánska“. Viac

 

Za nedodržiavanie podmienok integrovaného povolenia pokuty 85 tisíc eur

13.09.2013
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zistila pri 122 kontrolách plnenia podmienok doteraz vydaných integrovaných povolení na činnosť prevádzok 26 porušení právnych predpisov. Za zistené nedostatky uložili inšpektori 37 pokút v celkovej výške takmer 85 000 eur. V prvom polroku tohto roka vydali inšpektori 246 právoplatných rozhodnutí, z ktorých 168 sa vzťahovalo na povoľovanie zmien v činnosti doterajších prevádzok a 9 integrovaných povolení vydali pre nové prevádzky. Okrem toho inšpekcia vydala 69 rozhodnutí ako špeciálny stavebný úrad. Viac

 

Začína sa jedinečná výstava o vode

13.09.2013
Obyvatelia Banskej Bystrice a Košíc dostanú jedinečnú príležitosť ako prví navštíviť interaktívnu výstavu Voda je život. Jej cieľom je zábavnou formou sprostredkovať deťom informácie o vode potrebné na to, aby si uvedomili jej význam pre život. Deti sa môžu dozvedieť informácie o tom, ako koluje voda v prírode, aké je percentuálne zastúpenie jednotlivých skupenstiev vody na Zemi, aká je spotreba vody na Slovensku a v iných krajinách, kde doma míňame najviac vody a ako sa dá táto spotreba znížiť. Pomocou špeciálneho prístroja si môžu odmerať, koľko vody je v ľudskom tele. Viac

 

Pri územnom plánovaní sa budú zohľadňovať údaje o hrozbe zosuvov

11.09.2013
Stavať budovy na miestach, kde sa zosúva pôda, by mala byť minulosť. Vyplýva to z novely geologického zákona, ktorú schválil parlament. Mestá a obce by podľa nej mali od novembra pri územnom plánovaní rešpektovať stanoviská envirorezortu a geológov, ktorí územia podrobne mapujú. Viac

 

Minister Peter Žiga ocenil geológov

09.09.2013
Minister životného prostredia Peter Žiga sa v piatok, 6. septembra 2013 v Banskej Štiavnici zúčastnil na oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Pri tejto príležitosti udelil šéf envirorezortu 12 ocenení navrhnutým zamestnancom za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie. Viac

 

Kontrole inšpektorov neunikli ani geneticky modifikované organizmy

06.09.2013
Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila v prvom polroku tohto roka v oblasti biologickej bezpečnosti 153 kontrol. Z nich bolo 89 zameraných na dodržiavanie povinností používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (GMO), 62 na environmentálne označovanie výrobkov a 2 sa uskutočnili podľa zákona o šírení informácií o životnom prostredí. Porušenie zákona o GMO zistili inšpektori v štyroch prípadoch. Uložili jednu pokutu vo výške 5-tisíc eur za nepožiadanie o súhlas na prvé používanie geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch, nepodanie ohlásenia a nezverejnenie havarijného plánu. Viac

 
Strana: [1]  [2]