Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vodohospodári boli s opravou rýchli, plavbu na Dunaji obnovili o dva dni skôr

Dnes, v piatok 18. 10. 2013 sa od 16:00 obnovuje plavba po Dunaji, ktorá bola prerušená od pondelka. Rezortné organizácie MŽP SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Vodohospodárska výstavba Bratislava, ale aj plavebné orgány a dodávateľské organizácie, ktoré sa podieľali na oprave poškodeného prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo, dokázali pôvodný termín prerušenia plavby po Dunaji skrátiť o celé dva dni.

V pondelok 14.10. o 15:00 hod. plavebným opatrením Štátna plavebná správa dočasne zastavila plavbu po Dunaji. Súčasne sa v gabčíkovskom vodnom diele začala postupne znižovať hladina až na kótu 128,4 m. n.m., ktorá umožnila, aby sa opravárske čaty dostali k poškodeným miestam na hrádzach. Požadované zníženie hladiny sa dosiahlo v stredu ráno. Dodávateľské organizácie, ktoré vykonávali opravu, okamžite začali s čistením poškodených miest, pričom po znížení hladiny sa zistilo, že hrádze sú namiesto dvoch poškodené až na troch miestach. Počas stredy dokázali všetky miesta s plochou viac ako 20 m2 vyčistiť a pripraviť na asfaltovanie, pričom ihneď si na hrádze pripravili aj technologické zariadenia – plošiny. Vo štvrtok 17.10. využili mimoriadne priaznivé počasie na rýchle zaliatie poškodených častí hrádze špeciálnou asfaltobetónovou hmotou i s jej povrchovou úpravou. Po ukončení týchto prác sa o 15:00 hod. začalo s postupným vzdúvaním hladiny. V ústrety vyšla aj Vodohospodárska výstavba, ktorá od polnoci zo štvrtka na piatok znížila odber vody na gabčíkovské turbíny na 1000 m3/sek., čo umožnilo rýchlejšie dvíhať hladinu Dunaja v prívodnom kanáli, pretože ďalších 1000 m3/sek. sa akumulovalo práve v ňom. Už dnes predpoludním dosiahla voda Dunaja v Gabčíkove minimálnu prevádzkovú hladinu na kóte 130,10 m.n.m. Po preverení plavebnej dráhy pracovníkmi Závodu Dunaj Bratislava a zmeraní jej hĺbky požiadal riaditeľ Závodu Vodné dielo Gabčíkovo Štátnu plavebnú správu o uvoľnenie plavby. Tá k 16-tej hodine plavbu uvoľnila, čo znamená pre všetky lode plávajúce z Bratislavy do Gabčíkova a opačne už absolútnu plavebnú bezpečnosť.
Podľa pôvodného plánu bola celá oprava aj so znížením a opätovným zvýšením hladiny naplánovaná na 7 dní v termíne od 14. do 20. októbra.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.