Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

V Tatrách žije 1186 kamzíkov

Nikdy v histórii nebola početnosť kamzíkov v Tatrách taká vysoká ako dnes. Potvrdili to ochranári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku. Tí minulý týždeň spoločne s poľskými kolegami, pracovníkmi Štátnych lesov TANAPu a členmi stráže prírody zmapovali a zaznamenali počet kamzíkov na celom území Tatier. Celkovo napočítali 1186 kusov, z toho 872 na slovenskej strane.

V porovnaní s minuloročným jesenným sčítaním počet kamzíkov opäť narástol - o 90 jedincov. Napočítali aj 170 tohtoročných a 80 minuloročných mláďat. Z 872 jedincov narátaných na slovenskej strane Tatier bolo 115 capov, 237 kôz, 118 tohtoročných mláďat, 64 minuloročných mláďat a 338 neidentifikovaných jedincov.
Kamzičiu populáciu v Tatrách sčítavajú každoročne už 56 rokov.

Odbor komunikácie MŽP SR

Foto: Správa TANAPu