Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

V Budapešti diskutujú odborníci na vodné hospodárstvo

Poskytnúť ucelený pohľad na problematiku vody, ktorý zahŕňa vedecké, politické, finančno-ekonomické, ako aj vládne i mimovládne prístupy. To je cieľom Budapeštianskej konferencie o vode pod názvom Budapest Water Summit. Tá sa v týchto dňoch – 8. až 11. októbra koná v hlavnom meste Maďarskej republiky. Slovenskú delegáciu na medzinárodnom podujatí vedie štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Výstupom summitu bude tzv. Budapeštianske stanovisko, ktoré načrtne konkrétne praktické a dostupné kroky pre trvalo udržateľný vývoj v oblasti vody pod hlavným heslom konferencie „Dajme budúcnosti šancu“.

Otvárací ceremoniál uviedol prezident Maďarskej republiky János Áder a ďalší zástupcovia organizácií, ktoré sú súčasťou systému OSN - Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru – UNESCO, Svetové zdravotnícka organizácia – WHO, Centrum OSN pre ľudské osídlenie – UN HABITAT, Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO a podobne.

Štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský sa zapojil do diskusie, kde sa riešili témy ako napríklad: prispôsobovanie sa zmenám klímy, hľadanie komplexných riešení ako zabrániť znečisťovaniu, ochraňovať pôdu a podzemné vody, potravinovú bezpečnosť, manažment rizík zapríčinených katastrofami vrátane povodní a sucha, ako aj tých, ktorých pôvodcom je ľudská činnosť.

Kľúčová téma konferencie – úloha vody a sanitácie v programe celosvetovo udržateľného rozvoja, je v rámci programu rozčlenená na päť oblastí: snaha o univerzálny prístup k vode a sanitácii; integrované riadenie vodných zdrojov pre 21. storočie; dobrý manažment vody; zelená ekonomika pre modrú vodu (Green economy for blue water); investície a financovanie implementácie trvalo udržateľných cieľov v oblasti vody a sanitácie.

Odbor komunikácie MŽP SR