Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Svetový deň zvierat v Liptovskom Mikuláši

Poznávanie zvierat ich potravy a zaujímavé súťaže s tým spojené. Aj o tom bude workshop Kráľovstvo zvierat, ktorý pri príležitosti Svetového dňa zvierat pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Cieľom workshopu je rozvíjať pracovné a tvorivé zručnosti detí a podporovať ich záujem o prírodu a jej ochranu. Workshop bude 4. októbra 2013 od 9.00 h do 12.00 h v Liptovskom Mikuláši, priamo v škole, ktorá o podujatie prejaví záujem.

Podujatie je určené žiakom 1. stupňa základných škôl. Jeho obsahom bude poznávanie zvierat na základe preparátov zo zbierok múzea a farebných kresieb, poznávanie ich potravy podľa vzoriek a podľa farebných kresieb a ich priraďovanie k jednotlivým zvieracím druhom. Zaujímavé bude tiež umiestňovanie kresieb zvierat do pripravených biotopov lesa a ľudských sídiel, podľa toho, kde jednotlivé druhy žijú. Odborní pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva sú pripravení odpovedať na všetky zvedavé otázky detí o poznávaných zvieratách.

 

Zdroj: SMOPAJ, Odbor komunikácie MŽP SR