Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Škody po tohtoročnej povodni sú v Bratislave o 98% nižšie ako v roku 2002

Následky júnovej povodne na Dunaji už poznáme v číslach. Od 31. mája do 10. júna 2013 zasahovalo v bratislavskom, trnavskom a nitrianskom kraji 5 552 ľudí. Išlo o pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku, príslušníkov policajného zboru, záchranárov, vojakov, dobrovoľníkov a ďalších. Záchranné a zabezpečovacie práce stáli celkovo 3 mil. 385 tisíc eur. Hlásené škody na verejnom a súkromnom majetku dosiahli v Bratislave 64 tisíc eur.

“Investovať do prevencie pred veľkou vodou je zásadné a tohtoročná povodeň na Dunaji to jasne dokázala. Protipovodňová ochrana minimalizovala škody na verejnom a súkromnom majetku a uchránila zdravie a životy občanov. Priniesla kvalitnejšiu ochranu a vyššiu spoľahlivosť a umožnila vodohospodárom rýchlejšie a efektívnejšie zasiahnuť,” povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Hlásené škody na verejnom a súkromnom majetku, teda napríklad obcí, samosprávnych krajov, obvodných úradov alebo fyzických osôb po povodni na Dunaji v roku 2002 dosiahli 5 mil. 79 tisíc eur. Tohtoročná výška škôd predstavuje necelé 2% z tejto sumy, alebo naopak, škody v Bratislave sú tohto roku o 98% nižšie ako v roku 2002.

Projekt protipovodňovej ochrany Bratislavy stál 32,5 mil. eur, SR z toho spolufinancovala cca 4,8 mil. eur. “Investícia sa jednoznačne splatila už v júni 2013. Ministerstvo životného prostredia bude preto presadzovať podobné projekty aj v budúcnosti a aj prostredníctvom Slovenského vodohospodárskeho podniku chrániť majetok a životy obyvateľov SR,” dodal minister.

Slovensko čelilo tento rok rekordne vysokej hladine Dunaja. Povodňová vlna prišla z Nemecka a následne z Rakúska. Podľa odhadov išlo v Bratislave z hľadiska maximálneho prietoku o tretiu historicky najväčšiu povodeň, viac vody netieklo korytom rieky posledných 113 rokov.
Hladina vody kulminovala v hlavnom meste až na 1 034 cm pri maximálnom prietoku 10 641 m3/s. Povodie Dunaja čelilo storočnej vode a Slovensko v tejto skúške obstálo. Bez protipovodňovej ochrany by pri takejto hladine Dunaja výška vody dosiahla teoreticky napríklad pri Justičnom paláci 1, 25 metra, pri známom nákupnom centre na Vajnorskej ulici 2,5 metra a pri Ružinovskej poliklinike dokonca 4 metre.

Odbor komunikácie MŽP SR