Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Prijatie holandského veľvyslanca na MŽP SR

Minister životného prostredia SR Peter Žiga v piatok 18.10.2013 prijal veľvyslanca Holandského kráľovstva J.E.Richarda van Rijssena. Minister ocenil doterajšiu spoluprácu s Holandskom na základe memoránd o porozumení v oblasti vôd z rokov 1996-2001 a 2001-2006, kedy sa realizovali projekty predvstupovej a povstupovej pomoci zamerané hlavne na otázky integrovaného vodného hospodárstva a ochrany vôd povodí, protipovodňovú ochranu a pod.

Témou spoločných rozhovorov bola aj možná budúca spolupráca v oblasti vodného hospodárstva. Holandská strana taktiež už v tejto fáze prejavila ústretovosť a ponúkla spoluprácu pri príprave na predsedníctvo SR v EÚ v roku 2016.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR