Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Medzinárodným titulom Zelená škola sa hrdí už takmer 120 škôl

Slávnostné odovzdávanie titulov a vlajok medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola sledovalo vo štvrtok (10.10.2013) v Košiciach viac ako 250 hostí. Podujatie sa organizovalo pod záštitou ministra životného prostredia Petra Žigu. Titulom Zelená škola sa najnovšie môže pýšiť ďalších 84 škôl. Spolu ich je na Slovensku už 118. Certifikát oceňuje aktivity škôl v ochrane životného prostredia a aktívnej spolupráce.


Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo znížiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 57 krajinách sveta.
Kvalita a nápaditosť aktivít našich škôl každoročne narastá. Naše školy poskytujú svojim žiakom viac možností učiť sa zážitkom a na základne vzájomnej spolupráce tak meniť prostredie celej školy. A na to sme hrdí,“ povedala manažérka programu Zelená škola Miroslava Piláriková.
Titul Zelená škola získalo včera v Košiciach ďalších 84 škôl z celého Slovenska (celkovo ich je na Slovensku 118). Diplom „Na ceste k Zelenej škole“, ktorý sa udeľuje za čiastočné splnenie certifikačných podmienok získalo 27 škôl.
Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň cez 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku registrovaných 278 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s regionálnymi centrami. Viac informácií o projekte je dostupné na www.zelenaskola.sk alebo u manažérky programu Miroslavy Pilárikovej pilarikova@zivica.sk

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SRCentrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA