Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ján Ilavský na konferencii v Nairobi

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský viedol slovenskú delegáciu na konferencii a výstave Global South-South Development Expo 2013, ktorá sa koná v dňoch 28.10.-1.11.2013 v sídle UNEP v kenskom Nairobi. Konferenciu organizuje Program OSN pre životné prostredie (UNEP) spolu s ďalšími agentúrami OSN. Téma tohtoročného 6. ročníka je „Prechod na zelenú ekonomiku a podpora trvalo udržateľného rozvoja“. Konferencia si kladie za cieľ prinášať riešenia v oblasti dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja za pomoci ozelenenia ekonomiky.

Štátny tajomník Ján Ilavský sa zúčastnil na diskusii v paneli „Fórum o ekologizácii civilizácie a zelenej transformácii“, absolvoval stretnutie s výkonným riaditeľom UNEP Achimom Steinerom, s ministerkou životného prostredia, vody a prírodných zdrojov Kenskej republiky Judy Wakhunguovou, guvernérom Nairobi Evansom Kiderom či predsedom Kenskej národnej obchodnej a priemyselnej komory Kipronom Kittonym. V rámci pracovného programu absolvoval aj návštevu výstavby malej vodnej elektrárne v blízkosti mesta Nakuru, kde sa stretol aj so senátorom za kraj Nakuru Jamesom Mungaiom.
Ján Ilavský tiež otvoril 3. etapu projektu výstavby vidieckej nemocnice v kenskej obci Makuyu-ini. Jeho realizáciu už od roku 2007 podporujú Lions kluby na Slovensku a v Českej republike. Delegácia SR na čele so štátnym tajomníkom Jánom Ilavským navštívila aj slovenský rozvojový projekt „Znižovanie degradácie ekosystému Mau Forest cez aktívne zapojenie miestnym komunít“.
Oficiálna delegácia SR, ktorá pozostávala aj zo zástupcov ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, mimovládnych organizácií, nadácií a podnikateľov, prezentovala svoje projekty aj s cieľom rozšírenia obchodno-ekonomickej spolupráce s africkými krajinami vo viacerých oblastiach, napríklad vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, energetika, poľnohospodárstvo a podobne.

Zdroje: Odbor komunikácie MŽP SR