Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Geológovia si pripomenuli 120. výročie úmrtia Dionýza Štúra

Spomienkovou konferenciou, odhalením pamätnej tabule a otvorením geoparku siv Bratislavev uplynulých dňoch pripomenuli významnú osobnosť Dionýza Štúra.

Počas konferencie odzneli prednášky mapujúce vedecký, spoločenský a politický prínos Dionýza Štúra. Na konferencii prednášali spolu so slovenskými odborníkmi (geológov a historikov) aj špičkoví pracovníci rakúskej geologickej služby (Geologische Bundesanstalt). Tá je nástupníckou organizáciou bývalého Ríšskeho geologického ústavu. Dionýz Štúr bol jej tretím riaditeľom v poradí a svoju pozíciu zastával 7 rokov (1885-1892).

Pamätnú tabuľu Dionýza Štúra po konferencii slávnostne odhalili na budove Štátneho geologického ústavu v Bratislave odhalili a následne v priestoroch ústavu otvorili geopark.

Pamiatku tejto významnejosobnosti európskeho formátu si pripomenuli aj v susednej Viedni. V priestoroch rakúskej geologickej služby vo Viedni slávnostne odhalili pamätnú tabuľu a na mieste posledného odpočinku Dionýza Štúra odhalili nový pomník.

Dionýz Štúr rodený Slovák z Beckova (2.4. 1827) si vysokú funkciu vydobyl len svojou pracovitosťou a húževnatosťou. Jeho odborná aktivita v Alpách a Karpatoch výrazne rezonovala vo vedeckých kruhoch Európy 19. storočia a jeho meno v súčasnosti hrdo nesie Geologický ústav v Bratislave. Slovenská geologická komunita sa hrdo hlási k odkazu Dionýza Štúra, ktorého formát a výsledky práce ďaleko presahovali územie vtedajšej Rakúsko-Uhorskej monarchie a vyprofilovali ho do postavenia geológa európskeho významu.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR, ŠGUDŠ