Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Generálny riaditeľ DG Environment Karl Falkenberg navštívil Slovensko

Predstaviteľ Európskej Komisie generálny riaditeľ DG Environment Karl Falkenberg navštívil Slovensko. Na pôde rezortu životného prostredia sa s ním stretol minister Peter Žiga. Diskutovali o aktuálnych témach v oblasti životného prostredia. Minister informoval predstaviteľa EK o príprave a cieľoch nového zákona o odpadoch. Zhodli sa na potrebe intenzívneho využití prostriedkov Európskej únie na environmentálne projekty. V súčasnosti pokračujú intenzívne prípravy nového operačného programu Kvalita životného prostredia pre roky 2014-2020.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR