Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačové spravy: Október 2013

Strana: [1]  [2] 

V Tatrách žije 1186 kamzíkov

29.10.2013
Nikdy v histórii nebola početnosť kamzíkov v Tatrách taká vysoká ako dnes. Potvrdili to ochranári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku. Tí minulý týždeň spoločne s poľskými kolegami, pracovníkmi Štátnych lesov TANAPu a členmi stráže prírody zmapovali a zaznamenali počet kamzíkov na celom území Tatier. Celkovo napočítali 1186 kusov, z toho 872 na slovenskej strane. Viac

 

Generálny riaditeľ DG Environment Karl Falkenberg navštívil Slovensko

24.10.2013
Predstaviteľ Európskej Komisie generálny riaditeľ DG Environment Karl Falkenberg navštívil Slovensko. Na pôde rezortu životného prostredia sa s ním stretol minister Peter Žiga. Diskutovali o aktuálnych témach v oblasti životného prostredia. Viac

 

Envirorezort predstavil program protipovodňovej ochrany do roku 2020

28.10.2013
Ministerstvo životného prostredia SR so svojou rezortnou organizáciou Slovenským vodohospodárskym podnikom predstavili program protipovodňovej ochrany pre Slovensko. Obsahuje konkrétne projekty, ich náklady a obdobie výstavby do roku 2020. Minister životného prostredia Peter Žiga chce v rámci programu preinvestovať viac ako jednu miliardu 154 miliónov eur. Viac

 

Škody po tohtoročnej povodni sú v Bratislave o 98% nižšie ako v roku 2002

28.10.2013
Následky júnovej povodne na Dunaji už poznáme v číslach. Od 31. mája do 10. júna 2013 zasahovalo v bratislavskom, trnavskom a nitrianskom kraji 5 552 ľudí. Išlo o pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku, príslušníkov policajného zboru, záchranárov, vojakov, dobrovoľníkov a ďalších. Záchranné a zabezpečovacie práce stáli celkovo 3 mil. 385 tisíc eur. Hlásené škody na verejnom a súkromnom majetku dosiahli v Bratislave 64 tisíc eur. Viac

 

V bratislavskom závode VW o životnom prostredí

23.10.2013
V závode spoločnosti Volkswagen Slovakia v Devínskej Novej Vsi sa dnes vedenie firmy stretlo spoločnosti so zástupcami úradov a inštitúcií SR, ktoré sa zaoberajú životným prostredím. Témy „Diskusie o životnom prostredí vo VW SK“ boli výroba automobilov najekologickejšími spôsobmi, iniciatíva Think Blue. Factory a odpadové hospodárstvo vo VW SK. Viac

 

Prijatie holandského veľvyslanca na MŽP SR

18.10.2013
Minister životného prostredia SR Peter Žiga v piatok 18.10.2013 prijal veľvyslanca Holandského kráľovstva J.E.Richarda van Rijssena. Viac

 

Sčítanie kamzíkov

21.10.2013
Správa Tatranského národného parku organizuje na utorok 22. októbra pravidelné celoplošné sčítanie kamzíkov na území národného parku. Viac

 

Na MŽP sprístupnili výstavu Štiavnické tajchy - svetové dedičstvo

21.10.2013
Predstaviť známe banskoštiavnické historické vodné nádrže, tzv. tajchy ako súčasť svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a priblížiť ich obnovu a rekonštrukciu – to je cieľ výstavy, ktorú dnes sprístupnili v átriu Ministerstva životného prostredia SR. Výstavu autorsky pripravili pracovníci rezortnej organizácie MŽP SR, SVP, š.p. pri príležitosti 20. výročia zápisu Banskej Štiavnice a pamiatok jej okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Viac

 

Vodohospodári boli s opravou rýchli, plavbu na Dunaji obnovili o dva dni skôr

18.10.2013
Dnes, v piatok 18. 10. 2013 sa od 16:00 obnovuje plavba po Dunaji, ktorá bola prerušená od pondelka. Rezortné organizácie MŽP SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Vodohospodárska výstavba Bratislava, ale aj plavebné orgány a dodávateľské organizácie, ktoré sa podieľali na oprave poškodeného prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo, dokázali pôvodný termín prerušenia plavby po Dunaji skrátiť o celé dva dni. Viac

 

Geológovia si pripomenuli 120. výročie úmrtia Dionýza Štúra

11.10.2013
Spomienkovou konferenciou, odhalením pamätnej tabule a otvorením geoparku siv Bratislavev uplynulých dňoch pripomenuli významnú osobnosť Dionýza Štúra. Viac

 

Medzinárodným titulom Zelená škola sa hrdí už takmer 120 škôl

11.10.2013
Slávnostné odovzdávanie titulov a vlajok medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola sledovalo vo štvrtok (10.10.2013) v Košiciach viac ako 250 hostí. Podujatie sa organizovalo pod záštitou ministra životného prostredia Petra Žigu. Titulom Zelená škola sa najnovšie môže pýšiť ďalších 84 škôl. Spolu ich je na Slovensku už 118. Certifikát oceňuje aktivity škôl v ochrane životného prostredia a aktívnej spolupráce. Viac

 

Učenie hrou o environmentálnych záťažiach pre mládež

10.10.2013
Mapovanie environmentálnych záťaží na Slovensku. O tom je Enviróza, nový školský program pre II. stupeň základných škôl a stredné školy. Ten v týchto dňoch spustila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) - rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR. Jeho hlavným cieľom je šíriť informácie a zvyšovať povedomie mladých ľudí o environmentálnych záťažiach. Viac

 

V Budapešti diskutujú odborníci na vodné hospodárstvo

10.10.2013
Poskytnúť ucelený pohľad na problematiku vody, ktorý zahŕňa vedecké, politické, finančno-ekonomické, ako aj vládne i mimovládne prístupy. To je cieľom Budapeštianskej konferencie o vode pod názvom Budapest Water Summit. Tá sa v týchto dňoch – 8. až 11. októbra koná v hlavnom meste Maďarskej republiky. Slovenskú delegáciu na medzinárodnom podujatí vedie štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Výstupom summitu bude tzv. Budapeštianske stanovisko, ktoré načrtne konkrétne praktické a dostupné kroky pre trvalo udržateľný vývoj v oblasti vody pod hlavným heslom konferencie „Dajme budúcnosti šancu“. Viac

 

Slovensko podpísalo Minamatský dohovor o ortuti

10.10.2013
Slovenská republika podpísala Minamatský dohovor o ortuti. Urobil tak štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz v rámci medzinárodnej diplomatickej konferenciie v japonskom Kumamote. Cieľom Minamatského dohovoru je zabezpečiť postupné znižovanie a v dlhodobom horizonte elimináciu emisií ortuti pochádzajúcich z ľudskej činnosti na celosvetovej úrovni. Viac

 

Vláda podporila sanáciu zosuvných území Trenčianskeho kraja

09.10.2013
Ministri financií, vnútra a životného prostredia majú podporiť opatrenia na stabilizáciu vodných tokov Trenčianskeho kraja v súvislosti so zosuvnými územiami vo výške 2,6 milióna eur. Rozhodla o tom vláda na výjazdovom rokovaní v Handlovej. Viac

 
Strana: [1]  [2]