Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Žiaci z Liptova budú na Katarínu vyrábať vtáčie búdky

Zhotovenie kŕmidiel a príbytkov pre vtáky, ktoré prezimujú na území Slovenska. Aj o tom bude workshop s názvom Stavanie vtáčích búdok. Pre základné školy ho pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Cieľom workshopu je oboznámiť mládež s vtáčími druhmi, ktoré zimujú na našom území. Stavanie vtáčích búdok bude 25. novembra 2013 podľa záujmu priamo v priestoroch danej školy.

Podujatie je zamerané na rozvíjanie tvorivých schopností a pracovných zručností žiakov pri praktickej činnosti. Aktivita je spojená so získaním informácií o vtáčích druhov zimujúcich na našom území a spôsoboch ich prikrmovania počas zimných mesiacov. Cieľovou skupinou podujatia sú žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl v okrese Liptovský Mikuláš.

Viac informácií poskytne Dagmar Staroňová zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

 

Odbor komunikácie MŽP SR