Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vo Varšave sa skončil klimatický samit

Slovensko dokázalo od roku 1990 znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako 36 percent, kým hrubý domáci produkt sa za toto obdobie takmer strojnásobil. Povedal to štátny tajomník ministerstva životného prostredia a vedúci slovenskej delegácie Ján Ilavský na Konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, spoločne s konferenciou slúžiacou ako stretnutie strán Kjótskeho protokolu. Klimatický samit, ktorý začal 11. novembra v poľskej Varšave, vyvrcholil rokovaniami na najvyššej úrovni. Otvorenými otázkami po jeho skončení naďalej zostáva finančná podpora chudobných krajín v boji so zmenou klímy a znižovanie emisií skleníkových plynov.

Štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský sa zúčastnil rozhovorov o dlhodobom finančnom mechanizme pre riešenie zmeny klímy, ako aj ministerských dialógov o Durbanskej platforme na posilnenie aktivít v oblasti zmeny klímy. Jej cieľom je pripraviť a v roku 2015 schváliť novú klimatickú dohodu na dosiahnutie globálneho cieľa – určiť limit globálneho otepľovania o maximálne dva stupne Celzia v porovnaní s hodnotami spred priemyselnej revolúcie.

„Krajiny strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, dosiahli za vyše 23 rokov najvýraznejší pokles emisií skleníkových plynov bez toho, aby sa to negatívne dotklo ich hospodárstva,“ povedal štátny tajomník Ján Ilavský. To môže byť dobrý príklad aj pre dynamicky sa rozvíjajúce rozvojové krajiny. Pripomenul tiež, že aj v období reštriktívnych opatrení zameraných na zníženie deficitu, pokračuje Slovenská republika v podpore projektov na budovanie odborných kapacít a adaptáciu v krajinách subsaharskej Afriky, najmä v Južnom Sudáne a v Keni.

Na dosiahnutie reálneho pokroku pri riešení zmeny klímy nebude stačiť len úsilie krajín, ktoré schválili dodatok ku Kjótskemu protokolu a pripravujú jeho ratifikáciu. „Bez primeraného úsilia všetkých veľkých emitentov, vrátane dynamických rozvojových krajín ako je Čína, India, Brazília a ďalšie, nemáme šancu dosiahnuť potrebný pokrok,“ zdôraznil na záver svojho vystúpenia štátny tajomník rezortu životného prostredia Ján Ilavský.

Odbor komunikácie MŽP SR