Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Slovensko a Holandsko podpísali Memorandum o spolupráci vo vodnom hospodárstve

Pokračovať v začatých projektoch vo vodnom hospodárstve a protipovodňových opatreniach, ako aj rozšíriť oblasti spolupráce na odpadové vody a geografické informačné systémy vo vodohospodárstve. To je hlavným cieľom návštevy holandských výskumníkov, predstaviteľov inžinierskych a geografických podnikov, ale aj vládnych agentúr na Slovensku. Pri tejto príležitosti dnes v Bratislave podpísal Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz a mimoriadny veľvyslanec Holandského kráľovstva Richard van Rijssen Memorandum o porozumení na najbližšie dva roky. Prienikom záujmov slovensko-holandskej spolupráce je manažment povodňových rizík, hospodárenie s vodou, odpadové vody a geografické informačné systémy.

Dohoda o spolupráci spečatila už doteraz výbornú spoluprácu medzi týmito krajinami. Predchádzajúce vodohospodárske delegácie z Holandska v rokoch 2011 až 2013 viedli k schváleniu holandského medzivládneho programu Partners for International Business v júni tohto roka. V rámci programu sa od vtedy konajú na Slovensku expertné stretnutia, okrem iného aj na tému údržby a optimalizácie prevádzky na koryte Dunaja.

Kvalitná slovensko-holandská spolupráca v oblasti vodného hospodárstva siaha už do predvstupového obdobia v rámci prípravy na implementáciu európskej legislatívy v oblasti vôd. A ešte neskôr, v roku 1997, kedy sa počas návštevy predstaviteľov Holandskej vlády začal pilotný projekt optimalizácie prevádzky a výroby energie na vodnom diele Gabčíkovo, kde Holanďania poskytli svoje know-how vo forme softvéru.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR