Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Navýšená hrádza v Starej Ľubovni ochráni pred storočnou vodou

Prvá etapa protipovodňových opatrení na rieke Poprad v Starej Ľubovni v celkovej hodnote projektu 1,3 milióna eur sa skončila. Dve stavby už plnia svoju funkciu a ďalšie dve dokončia na budúci rok. Informoval o tom minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s predsedom vlády SR Robertom Ficom na slávnostnom otvorení hrádze na Mýtnej ulici v Starej Ľubovni. Počas povodne v roku 2010 tu voda zaliala domy do výšky jeden a pol metra. Investícia, ktorú rezort financoval z vlastných zdrojov garantuje, že táto lokalita s posilnenou a zvýšenou ľavobrežnou hrádzou odolá aj storočnej vode.

Predseda vlády Robert Fico ocenil aktivitu a prácu rezortu životného prostredia a Slovenského vodohospodárskeho podniku, pretože bol na týchto miestach osobne v čase povodne v roku 2010. Podľa šéfa envirorezortu je lacnejšie, pripraviť sa na povodne vopred, ako potom riešiť škody. Náklady na projekt sú totiž porovnateľné so škodami po povodniach v roku 2010. Výborne sa v tomto zmysle osvedčila už nová protipovodňová ochrana Bratislavy na Dunaji.

„V budúcom roku budeme pokračovať ďalšou etapou prác a uvažujeme aj nad opatreniami pri Novej Ľubovni a potoku Jakubianka, kde boli v roku 2010 tiež veľké škody. Financie by sme chceli získať z európskych fondov,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga. Celkový objem peňazí na protipovodňové opatrenia v tejto oblasti je približne deväť miliónov eur.

Navýšenie ľavobrežnej pôvodnej hrádze, ktorá pochádzala ešte z roku 1958 potešila najmä obyvateľov ohrozenej Mýtnej ulice. Jedným z nich je aj Peter Kolár, ktorý tvrdí, že spoločnú kolektívnu žiadosť o zlepšenie protipovodňových opatrení na tomto úseku rieky podali obyvatelia ešte v roku 2005. Verí, že súčasný stav hrádze zabráni povodniam, ktoré sužovali život ľuďom žijúcim okolo rieky Poprad.

Hlavným cieľom a účelom stavby je riešiť protipovodňovú ochranu zastavaného územia intravilánu mesta a tým zabezpečiť ochranu a zamedzenie škôd na štátnom, ale aj súkromnom majetku občanov mesta Stará Ľubovňa. V lokalite, ktorú táto protipovodňová stavba rieši, bolo pri povodni v roku 2010 zaplavených 60 rodinných domov a areál 9 podnikateľských subjektov. Celková zatopená plocha bola okolo 40 ha, povodeň postihla asi 300 osôb. Povodňové škody na území mesta Stará Ľubovňa boli vtedy vyčíslené na viac ako 1 milión eur.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR

Foto: TASR