Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Mládež o ekologickej doprave

Vzbudiť záujem mládeže o alternatívne spôsoby pohybu po meste a zamerať ich pozornosť na zlepšenie kvality prostredia, v ktorom žijú a pohybujú sa. To bolo cieľom umeleckej súťaže na tému „Ekologická doprava – ako to vidíš Ty?“. Víťazov súťaže dnes ocenili v átriu Ministerstva životného prostredia SR. Vecné ceny žiakom odovzdali štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz a riaditeľ Energetického centra Bratislava Marcel Lauko.

Do súťaže prišlo 42 výkresov od žiakov základných škôl a jedna fotografia. Z nich najúspešnejší bol Marián Ferenc, zo špeciálnej ZŠ na Nevädzovej ulici v Bratislave, s kresbou s názvom Bubliňák. Druhé miesto získali Eva Poláková za prácu s názvom Cyklista a Hana Nováková za prácu s názvom Bratislava budúcnosti. Tretie miesto získali Peter Rigo za prácu s názvom Ekokolobežkovo a Vanesa Keszeghová za výtvarnú prácu s názvom Zelená ulica. Osobitnú cenu porota udelila autorke Natálie Dudášovej za výkres s názvom Autobusom do prírody. Cenu za fotografiu si odniesol Alan Lipa, zo ZŠ na Nobelovej ulici, za fotografiu s názvom Priorita električiek.

Súťaž bola vyhlásená v rámci Európskeho týždňa mobility v septembri 2013 na záver besedy s názvom „2013 – rok čistého ovzdušia“. Vyhlasovateľom súťaže bol projekt UNDP/GEF „Udržateľná doprava v Bratislave“.

Odbor komunikácie MŽP SR