Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Envirorezort podporil unikátny projekt na zhodnocovanie textilných odpadov

Jedinečná technologická linka na zhodnocovanie textilných odpadov prinesie do Trenčianskeho kraja takmer 50 nových pracovných miest. Jej prevádzku dnes v obci Krajné oficiálne otvoril prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Zariadenie dokáže spracovať ročne zmiešané textilné odpady zo 100 000 autovrakov a minimálne 2 500 ton čistých textilných odpadov z výroby nových automobilov. Táto patentovo chránená technológia je výsledkom slovenského výskumu a vývoja a z veľkej časti i slovenskej výroby samotného zariadenia.

Podľa Ivana Gašparoviča spoločnosť PR ukázala odvahu slovenských podnikateľov ísť do niečoho, čo nemajú preskúmané. Výsledkom je slovenský patent, ktorý má otvorenú cestu nielen na Slovensku, ale aj mimo jeho hraníc. „Recyklácia odpadov je niečo, čo dnes potrebuje celá Zem. Je to program nielen Európskej únie, ale aj svetových ekológov,“ zdôraznil prezident.

„Ministerstvo životného prostredia víta každú investíciu, ktorá nielen chráni životné prostredie, ale tu sa spojilo príjemné s užitočným a nová linka dala prácu miestnym obyvateľom,“ povedal štátny tajomník envirorezortu Vojtech Ferencz.

Na uskutočnenie projektu s názvom Recyklácia syntetických textílií, Krajné získala spoločnosť PR Krajné podporu z Operačného programu Životné prostredie vo výške 2 245 200 eur, ako aj z Recyklačného fondu. Technológia STERED prispeje aj k plneniu záväzkov vyplývajúcich z európskych smerníc v oblasti odpadového hospodárstva.

Podľa konateľa spoločnosti PR Krajné Juraja Plesníka technológia Stered je ojedinelá nielen v Európskej únii. Finálnym produktom spracovania textilného odpadu je nový konštrukčný materiál Stered, ktorého zvukovo-izolačné a tepelne izolačné vlastnosti umožňujú jeho využitie pri budovaní zvukovo-izolačných stien popri diaľniciach, pri kladení koľajníc, ale aj pri hlukovej izolácii jednotlivých konštrukcií bytov. „Našim zámerom bolo využiť nové poznatky v oblasti recyklácie automobilových textílií a začať zhodnocovať aj textilné odpady, ktoré končili nevyužité na skládkach, často aj na čiernych,“ doplnil Juraj Plesník.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR