Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava Invázne druhy rastlín okolo nás

Invázie nepôvodných druhov rastlín už predstavujú celosvetový problém. Po degradácii biotopov sú druhou najväčšou hrozbou pre biodiverzitu. Venuje sa jej výstava, ktorú dnes sprístupnili v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.

Výstava sa na dvanástich veľkoformátových posteroch zaoberá problematikou, ktorej venuje stále väčšiu pozornosť odborná botanická verejnosť a pracoviská štátnej ochrany prírody. Inváznym druhom rastlín sa najlepšie darí na miestach, narušených ľudskou činnosťou, kde rýchlo získavajú dominantné postavenie. Výstava zároveň definuje invázne rastliny, fázy invázie, vlastnosti inváznych druhov, miesta ich výskytu a ich vplyv na prostredie. Poukazuje tiež na ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny, ktoré sa týkajú inváznych rastlín. Text i obraz podrobnejšie charakterizujú najznámejšie a najviac rozšírené invázne druhy rastlín na Slovensku.
Výstavu Invázne druhy rastlín okolo nás pripravili Slovenský zväz ochrancov prírody (SZOPK) Ústredný výbor v Prievidzi, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši a Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši v rámci projektu cezhraničnej spolupráce ČR a SR pod názvom Príroda nepozná hranice. Projekt podporila Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja. Výstavu otvorili dnes v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a verejnosť ju môže navštíviť v pracovných dňoch od 08:00 do 16.00 do 20. marca.

Zdroj: SMOPaJ, Odbor Komunikácie MŽP SR