Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Účastníci dohovoru CITES prijali opatrenia proti pytliactvu a nelegálnemu obchodu

Ochrana žralokov, rají ako aj obchod so slonovinou a rohmi nosorožcov budú prísnejšie. Zhodli sa na tom účastníci medzinárodnej konferencie dohovoru CITES, ktorá sa skončila v Bangkoku. Slovenskú republiku na konferencii zastupovali dvaja členova z rezortu životného prostredia.

Výsledkom rokovania je zaradenie 5 druhov žralokov (žraloka dlhoplutvého, lamny sleďovej, 3 druhov kladivohlavých žralokov) a všetkých druhov rají rodu Manta do prílohy II Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. CITES. Zvýši sa tak kontrola medzinárodného obchodu týchto druhov, čo by malo prispieť k zlepšeniu ich ochrany. V niektorých krajinách sú žraločie plutvy žiadaným obchodným artiklom.

V dôsledku nárastu pytliactva, nelegálneho obchodu a klesajúcej početnosti nosorožcov prijali účastníci konferencie potrebné opatrenia. Vytvorená bude špeciálna pracovná skupina CITES (Rhinoceros Enforcement Task Force). Jej cieľom je zlepšiť medzinárodnú spoluprácu v boji s nelegálnym obchodom. Podľa prijatého rozhodnutia musia krajiny o všetkých zhabaných nelegálnych exemplároch nosorožca informovať sekretariát dohovoru.

Výrazný nárast nelegálneho obchodu so slonovinou potvrdila Organizácia pre analýzu záznamov o obchodovaní s faunou a flórou. Za obdobie rokov 2002 až 2012 zahynulo v dôsledku pytliactva v Afrike podľa odhadov až 9294 slonov. Najviac slonoviny pochádza z Kene, Tanzánie a Juhoafrickej republiky. Cieľovou krajinou je predovšetkým Čína a Thajsko, ako najväčší spotrebitelia slonoviny. Podľa rozhodnutia prijatého na zasadnutí by v prípade zhabania 500 kilogramov a viac slonoviny mali krajiny poskytnúť vzorky na určenie jej pôvodu. DNA analýza je čoraz viac používanou metódou pri vyšetrovaní nelegálneho obchodu nielen so slonovinou, ale aj s rohmi nosorožcov.

Napriek tomu, že tieto exotické druhy na Slovensku prirodzene nežijú, mnohé z nich sú predmetom obchodu, ktorý cez Slovensko prechádza. Ministerstvo reguluje obchod prostredníctvom vydávania povolení. Slovenská republika je zmluvnou stranou dohovoru od roku 1992 ako súčasť ČSFR, od 1.1.1993 ako samostatný štát.

Odbor komunikácie MŽP SR