Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

SVP: Pohotovosť vodohospodárov pokračuje, zasahujú najmä v povodí Hrona a Ipľa

Vysoká úroveň hladiny tokov a zrážky si vyžiadala za posledné dni zásahy vodohospodárov, ktorí sú pripravení na celom území Slovenska. S vodným živlom bojujú predovšetkým pracovníci Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa so sídlom v Leviciach. Na zvyšovanie ochranných hrádzí a múrikov už využili  takmer 500 ton piesku a vyše 20 tisíc vriec.

Najdramatickejšia situácia je v obci Vyškovce nad Ipľom. Vodohospodári tu zasahovali aj počas noci zo stredy (3.4.2013) na štvrtok (4.4.2013). Približne tisíc vriec s pieskom už využili na sanáciu hrádzového priepustu, ktorý ohrozuje tlak rieky Ipeľ. V prípade roztrhnutia hrádze by voda mohla spôsobiť veľké škody. Obec chráni mobilné hradenie a na spevnenie svahu prístupovej cesty už vodohospodári využili náklad 30 nákladných áut lomového kameňa. Protipovodňové práce zabezpečujú štyri nákladné autá, dva univerzálne dokončovacie stroje, kráčajúci bager, žeriav, čerpacia technika i elektrocentrála. Už od veľkonočnej nedele vykonáva záchranné práce v plnom nasadení 40 pracovníkov levickej správy, spolu s hasičmi a vojakmi.

Ďalších takmer15 tisíc vriec s pieskom na zabezpečovacie povodňové práce dodali vodohospodári z piešťanského odštepného závodu na ochranu obcí a územia pri vodných tokoch Žitava, Liska, Bebrava  a Nitra. Na jednotlivých povodňových úsekoch musia odstraňovať naplaveniny, upravovať zvyšovať koruny hrádzí, prečerpávať vodu pomocou mobilných agregátov, ale aj odstraňovať rôzne prekážky vo vodných tokoch a zabezpečiť prietok v ich korytách.

Na západe a východe Slovenska je situácia stabilizovaná a práce sa sústreďujú na prečerpávanie vnútorných vôd z medzihrádzových priestorov do priľahlých vodných tokov. Na východnom Slovensku v správe povodí Bodrogu a Laborca je v plnej permanencii 14 veľkokapacitných čerpacích staníc, ktoré dokážu za sekundu prečerpať z kanálovej siete až 110 metrov kubických vody.  Na prečerpávaní vnútorných vôd do Dunaja, Malého Dunaja či Váhu pracujú aj vodohospodári na Žitnom ostrove.

V prípade zhoršenia povodňovej situácie má Slovenský vodohospodársky podnik pripravených zasiahnuť do boja s povodňami 2300 pracovníkov, desiatky mechanizmov, takmer jeden milión 300 000 vriec a 125 000 metrov kubických kameňa a ďalšieho materiálu. Vodohospodári aktívne komunikujú aj so samosprávou a poskytujú pomoc ohrozeným obciam v koordinácii s ministerstvom životného prostredia. Aktuálnu situáciu monitorujú aj ďalšie dve rezortné organizácie envirorezortu – Slovenský hydrometeorologický ústav a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Organizačne je tvorený podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici a štyrmi odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice). Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².“

Odbor komunikácie MŽP SR