Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Prichádza čas snežienok, hrozí vám pokuta?

V našich končinách rastie ako prvý jarný kvet. V týchto dňoch si ju môžete kúpiť od pouličných predavačov. Reč je o snežienke jarnej. Tá v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny nie je chránenou rastlinou, ktorú je zakázané trhať alebo zbierať v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode. Ale pozor! Chránená je však územnou ochranou v národných parkoch a ostatných chránených oblastiach od tretieho stupňa ochrany. Tu hrozí previnilcovi za jej natrhanie pokuta až do výšky 3 300 eur. Takže predtým, než si snežienky natrháte, dobre si overte, kde tak urobíte.

V chránených územiach Slovenska s 3. až 5. stupňom ochrany, teda v národných parkoch, prírodných rezerváciách ako aj iných chránených areáloch je jej zbieranie a rovnako aj zber ďalších rastlín vrátane ich plodov zakázané. Tento zákaz sa vzťahuje aj na samotné kvety snežienok. V treťom a vyššom stupni ochrany možno zbierať a trhať snežienku iba na výnimku udelenú v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Čiže natrhať si snežienky je dovolené, ale treba si dať pozor, aby pochádzali z voľnej prírody maximálne v prvom a druhom stupni ochrany územia.

Komerčnú činnosť v rámci únie, dovoz a vývoz snežienky jarnej z a do krajín mimo EÚ rieši aj európska legislatíva ako aj zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – tzv. zákon CITES. Pokiaľ by niekto chcel napríklad s kvetom snežienky takýmto spôsobom obchodovať, musí splniť podmienky určené európskou legislatívou a zákonom CITES. Obmedzenia sa však týkajú len samotných cibuliek a kvetov snežienky z voľnej prírody. Z európskej legislatívy a zákona CITES sú vyňaté semená, spóry, peľ a rezané kvety umelo vypestovaných rastlín.

Odbor komunikácie MŽP SR