Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

P. ŽIGA: Právo zamietnuť geologický prieskum na radioaktívne látky obciam ostane

Samosprávy si aj naďalej zachovajú svoje súčasné právo zakázať geologický prieskum na rádioaktívne látky a nerasty. Hoci pôvodný návrh novely geologického zákona predpokladal, že toto ustanovenie z legislatívy vypadne, rezort životného prostredia sa napokon po rokovaní so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) dohodol, že právo veta v zákone ostane. "Status quo, ktoré bolo doteraz v zákone uvedené, ostáva nezmenené," oznámil dnes na brífingu šéf envirorezortu Peter Žiga . Privítal to aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč.

Rezort svoj pôvodný návrh odôvodňoval tým, že geologický prieskum je len dočasná činnosť a v určenom území sa zameriava na vyhľadávanie ložiska nerastov a nie na prípravné práce na ťažbu. Minister životného prostredia zásadne odmieta, že novela geologického zákona sa akýmkoľvek spôsobom dotýka ťažby rádioaktívnych nerastov. Akékoľvek účelové spájanie novely s prípadnou ťažbou uránu v oblasti Jahodnej pri Košiciach je od začiatku nezmyslom.

Predstavitelia samosprávy sa s rezortom životného prostredia dohodli aj v oblasti hrozby geologických rizík, predovšetkým zosuvov pôdy. Návrh novely totiž predpokladá, že samosprávy by pri územnom plánovaní mali rešpektovať stanoviská envirorezortu a geológov, ktorí rizikové územia mapujú. Výstavba na týchto miestach by mala patriť minulosti. Tento postup podľa ministra životného prostredia ochráni životy a majetok občanov.

Zdroj: TASR, Odbor komunikácie MŽP SR