Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

MŽP varuje: Vypaľovanie trávy je protizákonné a nebezpečné

S prichádzajúcou jarou sa opäť objavujú prípady vypaľovania trávy. Ministerstvo životného prostredia však upozorňuje, že vypaľovanie trávnatých porastov a spaľovanie odpadu z lístia, trávy a konárov zo záhrad je nezákonné a nebezpečné.

Vypaľovanie nielen ničí životné prostredie a zabíja živočíchy, ale môže spôsobiť obrovské hospodárske škody a ohroziť ľudské životy. Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy, napomáha rozširovanie agresívnych druhov rastlín, ničí drobné živočíchy, čím prichádzajú o potravu vyššie zvieratá. Vypaľovanie trávy súčasne znamená aj porušenie zákonov a z toho vyplývajúce sankcie. Občan môže dostať pokutu do výšky 332 eur, právnická osoba až do 16 596 eur.
Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov, sú kompostovanie v obecnom alebo súkromnom kompostovisku alebo zber biologického odpadu v na to určených veľkoobjemových kontajneroch. Obec je povinná takto vyzbieraný odpad spracovať.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR